Unit 8.1

Yinelemeler: (… -mAsInA/ -mAsInA … )

Advertising

Introduction

Bu yineleme yapıları, çeşitli konuşucu tutumlarının aktarıldığı tümceler kurulmasını sağlar. Eklendiği fiille birlikte ana fiilin gerçekleşemediğini anlatır. “-mAsInA” ekinin kullanımı genellikle başka bir konuşmacının teşviki, eylemi ile tetiklenir.

Form

-mAsIna eki alan fiilin tekrarı görülür. Başka bir fiille kullanılamaz. Bu ekle birlikte “ama” veya “dA” bağlacı sıkça kullanılır. İki farklı yapı formülü bulunmaktadır.

fiil kökü + haber kipi + şahıs eki fiil kökü + “-mAsInA” Eki

fiil kökü + “-mAsInA” eki fiil kökü + haber kipi + şahıs eki

  • İlaçları doktorumun söylediği gibi aldım almasına ama hâlâ iyileşemedim.
  • İlaçları doktorumun söylediği gibi almasına aldım ama hâlâ iyileşemedim.
  • İlaçları doktorumun söylediği gibi aldım almasına da hâlâ iyileşemedim.
  • İlaçları doktorumun söylediği gibi almasına aldım da hâlâ iyileşemedim.
  • Görevlerini yaptın yapmasına ama bana haber vermedin.
  • Görevlerini yapmasına yaptın ama bana haber vermedin.
  • Görevlerini yaptın yapmasına da bana haber vermedin.
  • Görevlerini yapmasına yaptın da bana haber vermedin.

Use

… -mAsInA/ -mAsInA …” yapısı her zaman anlamca olumsuzluk bildirir. Bu zarf-fiilin bir ana kullanımı vardır:

  1. eklendiği fiilin yapılmasına rağmen yetersiz kaldığını ve ana fiilin gerçekleşmediğini bildirir.

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.


Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Katkıda bulunanlar

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

Lisans