Unit 2.2

Zarf-Fiiller: “-(y)mIş + gibi”

Advertising

Introduction

Bu ulaç yapısı fiillere eklenerek fiilin tarzını belirtir. Ayrıca “benzeme”, “taklit etme” anlamları da içerisinde barındırır. “Sanki” zarfı ile beraber kullanıldığında anlamda vurgu artar.

Form

Diğer zarf-fiillerden farklı olarak “-(y)mIş + gibi” isim türünden sözcüklere de gelebilir. Çoğu ulaç gibi olumlu ve olumsuz hâli vardır. İsimler ve fiiller için farklı yapı formülleri bulunur.

OLUMLU

Bu ulacın olumlu yapı formülü aşağıdaki gibidir:

fiil kökü + haber kipi + “-(y)mIş gibi

isim kökü + “-(y)mIş gibi

OLUMSUZ

Bu ulacın olumsuz yapı formülü aşağıdaki gibidir:

fiil kökü + “-mA” eki + haber kipi + “-(y)mIş gibi

sıfat + “değil” koşacı + “-(y)mIş gibi

Use

“-(y)mIş gibi” ulacı “sanki” zarfıyla beraber kullanılabilir ve bir temel kullanımı vardır:

  1. fiilde benzeme anlamı katar.

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.


Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Katkıda bulunanlar

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

Lisans