Unit 5.1

Nesne-Yüklem İlişkisine Göre Fiiller: Oldurgan Fiil

Advertising

Introduction

Geçişsiz bir fiilin “-Ir, t, -DIr” eklerinden birini alıp geçişli hâle getirilmesiyle oluşan fiile “oldurgan çatılı fiil” denilmektedir.

Form

Bazı fiiller, geçişsiz iken bazı ekleri alarak geçişli hâle gelebilir. Bunlara “oldurgan” fiil denir.

Fiillerin ettirgen veya oldurgan çatılı olması için alması gereken ekler “-t, -Ir, -DIr” ekleridir. Bu ekleri “tırdır” olarak ezberleyebilirsiniz. Bu ekleri alan fiil geçişliyken yine geçişli hâle gelirse, o fiil “ettirgen” çatılı kabul edilir. Aynı ekleri alan fiil geçişsizken geçişli hâle gelirse, o fiil “oldurgan” çatılı kabul edilir.

Bu iki çatı da “-t, -Ir, -DIr” eklerini alarak oluştukları için birbirine karıştırılabilir. Farkı şudur: Ettirgen fiillerde işi yapan bir aracı bulunurken, oldurgan fiilde böyle bir aracı bulunmaz, özne doğrudan fiili kendi gerçekleştirir.

Geçişsiz fiil Oldurgan fiil
onu uyu-mak onu uyu-t-mak
onu kaç-mak onu kaç-ır-mak
onu düş-mek onu düş-ür-mek
onu gül-mek onu gül-dür-mek
onu ağla-mak onu ağla-t-mak

Use

Oldurgan fiili, sözü geçen eylemi kişinin kendisi yapmadığı ve başkasının yapmasını sağladığı ya da yapmasına neden olduğu durumlarda kullanırız.

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.


Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Katkıda bulunanlar

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

Lisans