Unit 1.2

Yüklemin Yerine Göre Cümleler

Advertising

Introduction

Yüklemi sonda olan cümlelere kurallı cümle denir. Yüklemi sonda olmayan cümlelere devrik cümle denir.

Yüklemi olmayan cümlelere eksiltili cümle denir.

Form

Devrik cümlelerde yüklem, cümlenin başında, ortasında, (sonu hariç) herhangi bir yerinde bulunabilir. Eksiltili cümlelerde yüklem olmadığı için anlam tamamlanmamıştır. Bu tür cümlelerin sonunda üç nokta (…) bulunur.

Sizi arayan bendim. (Kurallı Cümle)

Göçebeler buraya kurarmış çadırlarını. (Devrik Cümle)

Günün sonunda bir çay molası… (Eksiltili Cümle)

Ögelerinin dizilişine göre cümleler de diyebileceğimiz bu tür cümlelerde yüklemi bulup yüklemin öge dizilişindeki yerine bakarız. Cümleyi, yüklemin yerine göre kurallı cümle veya devrik cümle olarak adlandırırız.

Use

Türkçede kurallı cümlelerde yüklem cümlenin sonunda bulunur. Vurguyu belirli bir sözcüğe ya da cümlenin belirli bir ögesine vermek istediğimizde devrik cümlelerden yararlanabiliriz. Eksiltili cümleler ise yüklemin zaten belli olduğu durumlarda ya da edebi metinlerde anlatım zenginliği için kullanılır.

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.


Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Katkıda bulunanlar

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

Lisans