Unit 8.2

Zarf-Fiiller: “-cAsInA”

Advertising

Introduction

Bağlı bulunduğu fiildeki hareketin tarzını, benzetmeye dayalı olarak anlatır ve asıl fiille aynı zamanda gerçekleşen bir hareketi karşılar. “-mIş gibi” ulacı ile aynı anlama sahiptir.

Form

-cAsInA” ulacı, “-CA” eşitlik hâli, “-sI” 3. tekil şahıs iyelik eki ve “-(y)A” yönelme hâli ekinin birleşmesiyle oluşmuş birleşik yapılı bir ulaçtır. Çoğu zarf-fiil gibi olumlu ve olumsuz hâlleri vardır.

OLUMLU

Bu zarf-fiilinin olumlu yapı formülü şu şekildedir:

fiil kökü + haber kipi ((-A/I)r, -mIş, -(I)yor, -(y)AcAkmIş) + “-cAsInA” eki

OLUMSUZ

Bu ulacın olumsuz hâlinin Türkçede kullanımı pek yaygın değildir. Bunun yerine “-mIş gibi” ulacının olumsuzu kullanılmaktadır. Olumsuz yapı formülü şu şekildedir:

fiil kökü +“-mA” eki + haber kipi (-z, -mIş, -(I)yor, -(y)AcAkmIş) + “-cAsInA” eki

Use

-cAsInA” ulacı “-mIş gibi” ulacı ile aynı anlama sahiptir. İki kullanım alanı görülür:

  1. benzetme yaparak fiildeki hareketin tarzını bildirmede
  2. asıl fiille aynı zamanda gerçekleşen bir hareketi anlatmada

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.


Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Katkıda bulunanlar

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

Lisans