Unit 1.1

Birleşik Zamanlar: “Haber Kipi + gibi ol-“

Advertising

Introduction

Çekimli fiiller, taşıdıkları kip sayısına göre basit veya birleşik zamanlı fiiller olarak iki gruba ayrılır. Basit zamanlı fiiller sadece bir kip eki alabilir. Birleşik zamanlı fiiller ise basit çekimli fiillere birden fazla kip getirilmesiyle yapılır.

Form

Birleşik zaman çekimli fiil yapmanın bir diğer yolu da “gibi” edatının kullanımı ile olur. Bu birleşik zaman genel olarak eylemin gerçekleşmeye yakın olduğunu anlatır.

Birleşik zamanlı “Haber Kipi + gibi ol-” fiilinin yapı formülü şu şekildedir:

fiil kökü + haber kipi + “gibi ol-” + haber/dilek kipi + şahıs eki

Use

 “haber kipi + gibi ol- fiili” birleşik zamanı fiile birden fazla kip eki eklemek istediğimiz zaman kullanırız. Bu birleşik zaman yapısı iki farklı anlam içerebilir:

  1. bahsedilen eylemin gerçekleşmeye yakın olduğu
  2. ol-” fiili yerine “yap-” fiili kullanılırsa “taklit” anlamı

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.


Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Katkıda bulunanlar

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

Lisans