Unit 1.1

Birleşik Zamanlar: “Haber Kipi + Ol-”

Advertising

Introduction

Çekimli fiiller, taşıdıkları kip sayısına göre basit veya birleşik zamanlı fiiller olarak iki gruba ayrılır. Basit zamanlı fiiller sadece bir kip eki alabilir. Birleşik zamanlı fiiller ise basit çekimli fiillere birden fazla kip getirilmesiyle yapılır.

Form

Birleşik zamanlı fiil yapma yollarından biri de “ol-” fiilinin getirilmesidir. Bu birleşik zamanın anlamı, fiil çekiminde aldığı kip ekine göre, çeşitlilik gösterir.

Birleşik zaman yapılarında aynı zaman ekleri yan yana bulunmaz, bazı birleşimler de nadiren kullanılır. Sadece olumlu hâli Türkçede kullanılır. “Ol- fiili” ile yapılan birleşik zamanın yapı formülü şu şekildedir:
fiil kökü + haber kipi + “ol-”fiili + haber/dilek kipi + şahıs eki

-(I)yor ol-

-(A/I)r ol-

-mIş ol-

-(y)AcAk ol-

 

Use

Ol-” fiilli birleşik zamanın kullanım alanları fiiilin “ol-”dan önce aldığı kip ekine göre değişiklik gösterir:

  1. -(I)yor ol-” (şimdiki zamana ve geleceğe yönelik bir sürerlikten bahseder.)
  2. -(A/I)r ol-” (bir eylemin geçmişte, şimdiki zamanda ya da gelecekte alışkanlık haline geldiğini anlatır.)
  3. -mIş ol-” (geçmişte olan bir eylemi gösterir.)
  4. -AcAk ol-” (fiilin teşebbüs ve niyet halinde olduğunu gösterir.)

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.


Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Katkıda bulunanlar

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

Lisans