Unit 6.1

Sıfatlaştırma: “-sAl Eki”

Advertising

Introduction

Türkçede Arapçadan gelen birçok kelime ve ek vardır. Bazen bu kelime ve eklerin Türkçeye uyarlanmış hâlleri kullanılır. “-sAl” eki bunlardan biridir. Arapça “+(v)î” ekinin değiştirilmesiyle oluşmuştur. Anlam olarak aitlik ya da ilgili olma anlamı verir.

Form

-sAl” eki eklendiği kelimeyi sıfatlaştırır. Bu ek hem isim hem fiillere gelebilir. Yapı formülü şu şekildedir:

isim/fiil kökü + “-sAl” eki

Use

Türkçede “-sAl” eki fiillerden ve isimlerden sıfatlar türetmemizi sağlar. Bu ek geldiği kelimede iki farklı anlam bildirir:

  1. ait olma anlamı
  2. ilgili olma anlamı

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.


Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Katkıda bulunanlar

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

Lisans