Unit 2.2

Zarf-Fiiller: “-mA/-(y)Iş + İyelik Eki + -(n)dAn önce/sonra/itibaren”

Advertising

Introduction

Bu ek yapılan işin zamanını bildiren zarf-fiil ekidir. Seçilen edata göre (önce, sonra, itibaren) konuşma anından öncesine veya sonrasına ait süre belirten cümleler kurar.

Form

Bu ulaçlar “-mA, -(y)Iş” isim “iyelik eki” ve önce, sonra, itibaren zarflarının birleşmesiyle oluşmuştur. Bu zarf-fiilin yapı formülü şu şekildedir:

fiil kökü + -mA/-(y)Iş + iyelik eki + “-(n)dAn önce/sonra/itibaren

Bulun+ma+sı+n+dan sonra

icat edil+iş+i+n+den itibaren

Use

Bu zarf-fiil ekleri iyelik ekinden sonra aldığı edata göre üç farklı anlama sahip olabilir:

  1. “önce” sözcüğüyle birlikte sözü geçen eylemden öncesini anlatır
  2. “sonra” sözcüğüyle birlikte sözü geçen eylemden sonrasını anlatır
  3. “itibaren” sözcüğüyle birlikte sözü geçen eylemin gerçekleştiği zaman ve ondan sonrasını anlatır

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.


Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Katkıda bulunanlar

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

Lisans