Unit 6.2

Bağlaçlar: “-ki”li bağlaçlar

Advertising

Introduction

Bağlaçlar tek başına anlamları olmayan ve birden çok cümleyi birbirine bağlayan yapılardır. “ki” bağlacı Türkçeye Farsçadan geçmiş bir bağlaç olup anlam bakımından birbiriyle ilgili cümleleri birbirine bağlar.

Form

ki” bağlacı ile birlikte kalıplaşmış olarak kullanılan bu bağlaçlar, tümceler arasında çeşitli kavramsal bağlantılar kurar.

Aşağıda “ki” ile birleşmiş bağlaçların listesini görebilirsiniz:

 • Hâlbuki
 • Ne zaman ki
 • Oysaki
 • Diyelim ki
 • Öyle ki
 • Demek ki
 • Madem ki
 • Neyse ki
 • Nasıl ki
 • Yeter ki
 • Sanki
 • Ta ki

Use

“Ki” bağlacı ile kalıplaşmış bağlaçlar çeşitli anlamları karşılarlar. “Ki” bağlacı kelimeden her zaman ayrı yazılmaz. Bazı istisnaları mevcuttur. Anlamca birbirine yakın birden çok cümleyi birbirlerine bağlarlar. Sahip oldukları anlamlarla şu şekilde gruplara ayrılabilirler:

Karşıtlık: Halbuki, oysaki

Açıklama: Öyle ki

Bağlantı kurma: Madem ki, nasıl ki

Benzerlik kurma: Sanki

Zaman belirtme: Ne zaman ki

Varsayım: Diyelim ki

Çıkarım: Demek ki

Avunma: Neyse ki

Koşul: Yeter ki

Hedef: Ta ki

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.


Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Katkıda bulunanlar

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

Lisans