Unit 7.1

Zarf-Fiiller: “-DIk + İyelik Eki + takdirde”

Advertising

Introduction

Bu ulaçlar ana eylemin gerçekleşme koşulunu anlatan yan cümleler kurar. “-(y)sA” ve “-sA” ekleri ile aynı anlama sahiptir. Ancak Türkçede bu zarf-fiil çok kullanmayız. Bu ekin yerine “-(y)sA” ve “-sA” ekleri daha kolaydır.

Form

Bu zarf-fiil birleşik zarf-fiillerdendir: “-DIk” sıfat-fiili, “iyelik eki” ve “takdirde” edatının birleşmesiyle oluşmuştur. Diğer zarf-fiiller gibi olumlu ve olumsuz halleri vardır:

OLUMLU

Bu zarf-fiilin olumlu yapı formülü şu şekildedir:

fiil kökü + “-DIk” + iyelik eki + takdirde

OLUMSUZ

Bu zarf-fiilin olumlu yapı formülü şu şekildedir:

fiil kökü + “-mA” eki + “-DIk” + iyelik eki + takdirde

Örnek çekimler

fiil kökü: başvur-

Kişi Olumlu Olumsuz
Ben Başvur-duğ+um takdirde Başvur-ma-dığ+ım takdirde
Sen Başvur-duğ+un takdirde Başvur-ma-dığ+ın takdirde
O Başvur-duğ+u takdirde Başvur-ma-dığ+ı takdirde
Biz Başvur-duğ+umuz takdirde Başvur-ma-dığ+ımız takdirde
Siz Başvur-duğ+unuz takdirde Başvur-ma-dığ+ınız takdirde
Onlar Başvur-duk+ları takdirde Başvur-ma-dık+ları takdirde

Use

-DIk+ iyelik eki + takdirde” ulacı cümlede bir şart belirteceğimiz zaman kullanılırız. Bir kullanım alanı vardır:

  1. Eklendiği fiille cümlede koşul anlamı sağlar.

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.


Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Katkıda bulunanlar

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

Lisans