Unit 7.1

Zarf-Fiiller: “-mA + İyelik Eki + durumunda”

Advertising

Introduction

Birleşik zarf-fiillerden biridir. Bu ulaç ana eylemin gerçekleşme koşulunu anlatan yan tümceler kurar. “-DIk + iyelik eki takdirde” <ulacı ile aynı anlama sahiptir. İki zarf-fiil de daha çok resmi anlatımlarda görürüz. “-(y)sA” ve “-sA” eklerinin kullanımları daha kolaydır.

Form

Bu ulaç, “-mA” isim-fiili, “iyelik eki” ve “durumunda” kelimesinin kalıplaşmasıyla oluşmuştur. “Durumunda” kelimesi yerine eş anlamlısı olan “hâlinde” kelimesi de kullanılabilir.

OLUMLU

Bu zarf-fiilin olumlu yapı formülü şu şekildedir:

fiil kökü + “-mA” + iyelik eki + durumunda

OLUMSUZ

Bu zarf-fiilin olumsuz yapı formülü şu şekildedir:

fiil kökü + “-mA” olumsuzluk eki + “-mA” isim-fiil eki + iyelik eki + durumunda

Örnek Çekimler

fiil kökü: yap-

Kişi Olumlu Olumsuz
Ben Yap-ma+m durumunda Yap-ma-ma+m durumunda
Sen Yap-ma+n durumunda Yap-ma-ma+n durumunda
O Yap-ma+sı durumunda Yap-ma-ma+sı durumunda
Biz Yap-ma+mız durumunda Yap-ma-ma+mız durumunda
Siz Yap-ma+nız durumunda Yap-ma-ma+nız durumunda
Onlar Yap-ma+ları durumunda Yap-ma-ma+ları durumunda

fiil kökü: kabul et-

Kişi Olumlu Olumsuz
Ben Kabul et-me+m durumunda Kabul et-me-me+m durumunda
Sen Kabul et-me+n durumunda Kabul et-me-me+n durumunda
O Kabul et-me+si durumunda Kabul et-me-me+si durumunda
Biz Kabul et-me+miz durumunda Kabul et-me-me+miz durumunda
Siz Kabul et-me+niz durumunda Kabul et-me-me+niz durumunda
Onlar Kabul et-me+leri durumunda Kabul et-me-me+leri durumunda

Use

-mA + iyelik eki + durumunda” zarf-fiili anlam olarak “-DIk + iyelik eki + takdirde” ile aynı anlama sahiptir. Bir kullanım alanı mevcuttur:

  1. Eklendiği fiille cümlede koşul anlamı sağlar.

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.


Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Katkıda bulunanlar

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

Lisans