Rodzajniki Określone

Advertising

Introduction

Rodzajniki [los artículos] to słowa, które towarzyszą rzeczownikowi. Mogą być one nieokreślone lub określone.

Rodzajniki określone [los artículos definidos] są używane, aby odnieść się do czegoś konkretnego, znanego mówiącemu.

Form

Rodzajniki określone maja cztery formy i są rozróżniane przez rodzaj i liczbę: el, la, los, las.

Umieszcza się je przed rzeczownikami i przymiotnikami lub innymi modyfikatorami, występującymi przed rzeczownikami (pomijając określnik ilości todo, który stawia się przed rodzajnikiem).

Obecność rodzajnika określonego zależy od innych elementów. Używa się go w następujących sytuacjach:

 • po czasowniku estar;
 • z rzeczownikiem w konstrukcjach z czasownikiem gustar;
 • w pierwszej pozycji we frazie rzeczownikowej (przed wszystkimi innymi elementami).

W zależności od rodzaju i liczby wyglądają one następująco:

  Singular Plural
Masculino el los
Femenino la las

NOTA: Kiedy przyimki a lub de występują przed rodzajnikiem określonym męskim w liczbie pojedynczej (el), używane są formy skrócone al (a + el) i del (de + el).

Example

 • Ahí está el tractor amarillo.
 • En la maceta está la rosa roja.
 • Me gustan los gatos blancos.
 • Me gustan las patatas con chorizo.
 • Leo el periódico belga.
 • Veo la televisión británica.
 • Observo los pájaros holandeses.
 • Voy a las barracas españolas.

Use

Rodzajników określonych używa się:

 • do mówienia o ludziach, zwierzętach, rzeczach lub miejscach już wymienionych, o czymś co może być zidentyfikowane (wyrażania znanych informacji);
 • do mówienia o kimś lub o czymś wyjątkowym;
 • mówić o kimś lub czymś ogólnym.

Summary

Los artículos definidos se utilizan para referirse a algo conocido por el hablante, algo que se puede identificar. Estos artículos cambian en género y número.

Por ejemplo:

— „Ayer me compré una falda. La falda es muy bonita„. = Escribimos una falda (=artículo indefinido) cuando no ha sido mencionada antes y la falda (=artículo definido) la segunda vez que se menciona.

 

— „Puse el cuaderno sobre la mesa„. = Sabemos de qué cuaderno y de qué mesa hablamos, son cosas ya conocidas;
— „La mesa y el cuaderno son objetos que encuentras en cualquier casa„. = Habla de los cuadernos y las mesas en general.
— „Salgo del despacho a las diez„. = Del es la forma contraída de de+el despacho;
— „Voy al cine a las diez„. = Al es la forma contraída de a+el cine.

Vamos a revisar este contenido en la sección {Form}. Y ahora echa un vistazo a los {Ejemplos} que muestra su uso dentro del contexto.

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations

This book is available in:
Español (original) | English | français | Italiano

Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License