Syntagma Nominalna

Advertising

Introduction

Syntagma [el sintagma] to wyraz lub zastaw wyrazów, które pełnią funkcję składniową w zdaniu. Wyróżnia się kilka typów syntagm w zależności od ich podstawy: nominalna, czasownikowa, przymiotnikowa, przysłówkowa i przyimkowa.

Syntagma nominalna [el sintagma nominal (SN)] to grupa wyrazów pełniąca funkcję składniową zdania, której podstawą może być rzeczownik, zaimek lub wyrażenie rzeczownikowe.

Form

Syntagma nominalna spełnia funkcje rzeczownika, takie jak podmiotu, dopełnienia bliższego i dalszego, dopełnienia okolicznikowego lub przydawkowego. Ma następującą budowę:
Determinante + núcleo + modificador (adjetivo) + …

Syntagma nominalna zawsze zgadza się z czasownikiem i składa się z trzech części: zaimku wskazującego, podstawy i modyfikatora.

Zaimek wskazujący:

Określa podstawę lub syntagmę nominalną; zwykle jest umieszczany przed nimi, ale może też być po nich.

Zaimek wskazujący może być: rodzajnikiem, określnikiem ilości, liczebnikiem, zaimkiem pytającym, zaimkiem wykrzyknikowym, zaimkiem dzierżawczym, zaimkiem wskazującym, relacyjnym lub nieokreślonym.

Podstawa:

Podstawa tworzy strukturę jednostki i zapewnia jej główne właściwości.

Podstawą może być: rzeczownik, zaimek lub wyrażenie rzeczownikowe.

Modyfikator:

Modyfikator modyfikuje inny segment językowy, zwykle występuje przed nim, ale może też po.

Modyfikatorem może być: przymiotnik lub dopełnienie imienia.

Example

Zaimek wskazujący:

 • Voy a una montaña solitaria;
 • Hay pocas autopistas baratas para ir a la playa;
 • Tengo dos mantas blancas en el hotel;
 • ¿Qué raza de perro aparece en el sello?
 • ¡Qué gato siamés tan peludo sale en la postal!
 • Mi patito de goma está en la habitación con baño;
 • Ese horario de mañana nos viene bien;
 • Las vacaciones que compramos nos salieron baratas.

Podstawa:

 • Voy a una montaña solitaria;
 • Hay pocas autopistas baratas para ir a la playa;
 • Tengo dos mantas blancas en el hotel.

Modyfikator:

 • Voy a una montaña solitaria;
 • Mi patito de goma está en la habitación con baño.

Use

Podobnie jak rzeczowniki i zaimki, syntagma nominalna jest używana do nazywania lub zastępowania osób, rzeczy lub pojęć abstrakcyjnych.

Summary

El sintagma nominal (SN) es un grupo de palabras en el que el núcleo puede ser un sustantivo, un pronombre o una palabra sustantivada. Tiene esta estructura:
Determinante + núcleo + modificador (adjetivo) + …

Por ejemplo:

— „Vivo en una casa solitaria.” = determinante;

— „Vivo en una casa solitaria.” = núcleo;

— „Vivo en una casa solitaria.” = modificador.

Revisa el contenido de la sección {Form}. A continuación, pasa a la sección {Example} que te enseña el uso dentro de un contexto.

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations

This book is available in:
Español (original) | English | français | Italiano

Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License