Zdania Złożone

Advertising

Introduction

Zdanie złożone [la oración compuesta] to rodzaj zdania składającego się z więcej niż jednego orzeczenia (jego podstawą jest orzeczenie). Zdania te są połączone przyimkiem [la preposición] i dzielą się na zdania współrzędne i podrzędne [oraciones coordinadas i subordinadas].

Jeśli są współrzędne mogą być kopulatywne, rozłączne (ze spójnikiem)rozłączne (bez spójnika) i przeciwstawne [copulaticas, disyuntivas, distributivas, adversativas].

Jeśli są podrzędne, mogą być rzeczownikowe, przymiotnikoweprzysłówkowe [sustantivas, adjetivas (lub de relativo), adverbiales].

Form

Zdania złożone to typ zdania składający się z więcej niż jednego orzeczenia, czyli więcej niż jednego odmienionego czasownika.

Zawsze mają taka samą budowę:

Sujeto + predicado (más de un verbo conjugado) + objeto + …

Zdania te są podzielone według dwóch kryteriów, współrzędności i podrzędności.

Zdania złożone współrzędnie:

Składają się one z dwóch lub więcej zdań połączonych spójnikami lub wyrażeniami spójnikowymi (zestawami słów, które pełnią funkcję spójnika).

Istnieją cztery typy zdań złożonych współrzędnie: łączne (kopulatywne), rozłączne ze spójnikiem, rozłączne bez spójnika i przeciwstawne.

Zdania złożone podrzędnie:

Są one strukturalnie zależne od podstawy innego zdania, zwanego zdaniem głównym.

Istnieją trzy rodzaje złożonych zdań podrzędnych: rzeczownikowe, przymiotnikowe (lub relacyjne) i przysłówkowe.

Example

Zdania współrzędne:
  • Yo soy el rey y tú eres la reina;
  • ¿Quieres ser abogado o prefieres policía?
  • Soy cristiano pero también soy budista;
  • Unos van a la iglesia, otros van a la sinagoga.
Zdania podrzędne:
  • Gobernar un estado no es tan complicado;
  • El presidente que lleva peluca antes era rubio;
  • La capital está muy poblada porque es el centro del país.

Use

Zdanie złożone jest używane do przedstawiania bardziej złożonych zestawów idei i wyrażania ich w jednym wypowiedzeniu poprzez połączenie dwóch lub więcej zdań prostych, czyli dwóch lub więcej orzeczeń (czasowników).

Summary

[Summary]
Por ejemplo:
— „Me gustan las manzanas y también las peras” = Oración coordinada con y;
— „Las manzanas que compraste estaban podridas” = Oración subordinada.

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations

This book is available in:
Español (original) | English | français | Italiano

Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License