Liczba rzeczowników

Advertising

Introduction

Rzeczowniki [los sustantivos] to słowa, które są używane do nazywania osób, rzeczy i zwierząt, które mają rodzaj i liczbę

Liczba rzeczowników [el número de los sustantivos] może być pojedyncza albo mnoga.

Form

Rzeczownik się sytuuje:

 • po określnikach (mogą to być rodzajniki, zaimki dzierżawcze lub wskazujące…);
 • przed towarzyszącym mu przymiotnikiem.

Rzeczownik może mieć liczbę pojedynczą i mnogą.

Liczbę mnogą rzeczowników formuje się poprzez końcówki:  –s o –es, zależnie od tego na co się kończy słowo w liczbie pojedynczej, według kilku zasad.

Rzeczowniki kończące się na samogłoskę:

 • rzeczowniki kończące się samogłoską: dodaje się –s na koniec.
Singular Plural
la cama las camas
el coche los coches
el zapato los zapatos

Rzeczowniki kończące się spółgłoską:

 • rzeczowniki kończące się spółgłoską: na koniec dodaje się –es;
Singular Plural
el rey los reyes
la pared las paredes
el papel los papeles
 • rzeczowniki monosylabowe lub wyrazy z akcentem na ostatniej sylabie [agudos] kończące się na –s: na koniec dodaje się –es.
Singular Plural
el inglés los ingleses
la tos las toses
el país los países

 

Example

Rzeczowniki kończące się samogłoską:

 • Hay una cama sin hacer;
 • Las dos camas son muy cómodas.

Rzeczowniki kończące się spółgłoską:

 • Tres cuadros de la pared están torcidos;
 • La casa tiene cuatro paredes y un techo;
 • Hay un inglés en la playa;
 • A los ingleses les gusta el clima de España.

 

Use

Liczby rzeczowników używa się do wyrażania pojedynczości (liczba pojedyncza) bądź mnogości (liczba mnoga) danego konceptu.

Rzeczownik w liczbie pojedynczej jest wykorzystywany do przedstawiania pojedynczego elementu a rzeczownik w liczbie mnogiej do przedstawiania więcej niż jednego elementu, zestawienia elementów.

Summary

Los sustantivos son palabras que sirven para nombrar personas y cosas. Poseen géneronúmero. El sustantivo en plural va determinado por los artículos los (masculino) y las (femenino).

El plural de los sustantivos tanto femeninos como masculinos se forman añadiendo -s a la forma singular. Sin embargo, existen excepciones, cuando añadimos –es o –ces.

Por ejemplo:
— „El marroquí” ⇒ „Los marroquíes” = Palabras terminadas en –i o –u tónicas.
— „El rey” ⇒ „Los reyes” = Palabras terminadas en consonante.
— „La voz” ⇒ „Las voces” = Palabras terminadas en –z cambian en plural para –ces.

Vamos a revisar este contenido en la sección {Form} Y ahora echa un vistazo a los {Ejemplos} que muestra su uso dentro del contexto.

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations

This book is available in:
Español (original) | English | français | Italiano

Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License