Dopełnienie Czasownika

Advertising

Introduction

Syntagma czasownikowa [el sintagma verbal (SV)] jest strukturą składniową, w której centrum jest czasownik (orzecznikowykopulatywny lub przydawkowy, posiłkowy), od którego zależą inne dopełnienia czasownika w zdaniu.

Dopełnienie czasownika [el complemento del verbo] jest jednym z elementów syntagmy werbalnej. Jest to słowo lub grupa słów, które towarzyszą czasownikowi w zdaniu.

Form

Dopełnienie czasownika towarzyszy mu i może pełnić różne funkcje w zdaniu: przydawki [de atributo], depełnienia bliższego [complemento directo (CD)] i dopełnienia dalszego [complemento indirecto (CI)]:

Przydawka:

Dopełnienie czasownika w funkcji przydawki ma następujące cechy:

 • jest połączona z podmiotem poprzez czasowniki kopulatywne serestar (i parecer);
 • kiedy jest tworzona przez rzeczownik lub przymiotnik, ma identyczny z nim rodzaj i liczbę;
 • może być zastąpiona przez zaimek nijaki lo.

Dopełnienie bliższe (CD):

Dopełnienie czasownika w funkcji dopełnienia bliższego ma następujące cechy:

 • reprezentuje część mowy, na którą przypada czynność czasownika;
 • może odnosić się do osoby, rzeczy lub zdania podrzędnego;
 • jeżeli dopełnienie  bliższe jest jedną lub więcej nieokreśloną osobą i użyty czasownik to tener, dopełnienie to występuje bez przyimka.

Dopełnienie dalsze (CI):

Dopełnienie czasownika w funkcji dopełnienia dalszego ma następujące cechy:

 • reprezentuje część mowy, która pośrednio otrzymuje działanie czasownika;
 • zaimek dopełnienia bliższego w 1 os. l. poj (me) jest używany z czasownikiem gustar.

Example

Przydawka:

 • Mi habitación es muy pequeña;
 • Esta casa es una ruina;
 • El ascensor está estropeado.

Dopełnienie bliższe:

 • El piso no tiene calefacción;
 • Vamos a ver la televisión;
 • Aún no he hecho la cama.

Dopełnienie dalsze:

 • Enséñale el apartamento a María;
 • Córtale el jardín a la vecina;
 • Me gusta este estudio. (A mí.)

Use

Różne typy dopełnień czasownika maja różne zastosowania:

 • przydawka: dostarcza informacji (jakość. stan, cecha lub właściwości) o przedmiocie;
 • dopełnienie bliższe: wskazuje osobę, rzecz lub zdanie podrzędne, które otrzymuje czynność czasownika;
 • dopełnienie dalsze: wskazuje osobę, zwierzę lub rzecz, która pośrednio otrzymuje czynność czasownika.

Summary

El complemento del verbo es la palabra o grupo de palabras que acompaña al verbo en la oración y puede ser:

 • Atributo expresa cualidad o un estado del sujeto a través de los verbos copulativos ser y estar (y parecer).
 • Objeto directo señalaa la persona, animal o cosa sobre la que recae la acción del verbo, suele seguir al verbo, no lleva preposición y no tiene que concordar con el verbo en número y persona.
 • Objeto indirecto señala a la persona, animal o cosasobre la que recae la acción del verbo indirectamente, o sea el destinatario de la acción del verbo y está introducido por las preposiciones a o para.

Por ejemplo:
— „Ana está cansada„. = Atributo (cansada es un participio);
— „Jorge está llamando a Ana„. = CD con la preposición a;
—”Jorge le regala un anillo a Ana„.  = CI con la preposición a.

Revisa el contenido de la sección {Form}. A continuación, pasa a la sección {Example} que te enseña el uso dentro de un contexto.

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations

This book is available in:
Español (original) | English | français | Italiano

Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License