Liczebniki Główne 11+

Advertising

Introduction

Liczby [los números] mogą być reprezentowane przez cyfry lub słowa i zazwyczaj wyrażają ilość (liczebniki główne) lub kolejność w sekwencji (liczebniki porządkowe).

Liczebniki główne [los números cardinales] są używane do wskazywania ilości czegoś.

Form

Inne liczebniki główne wyglądają następująco:

 • 11 – once;
 • 12 – doce;
 • 13 – trece;
 • 14 – catorce;
 • 15 – quince;
 • 16 – dieciséis;
 • 17 – diecisiete;
 • 20 – veinte;
 • 21 – veintiuno;
 • 22 – veintidós;
 • 23 – veintitrés;
 • 24 – veinticuatro;
 • 25 – veinticinco;
 • 26 – veintiséis;
 • 27 – veintisiete;
 • 28 – veintiocho;
 • 30 – treinta;
 • 31 – treinta y uno;
 • 32 – treinta y dos;
 • 33 – treinta y tres;
 • 40 – cuarenta;
 • 41 – cuarenta y uno;
 • 50 – cincuenta;
 • 60 – sesenta;
 • 70 – setenta;
 • 80 – ochenta;
 • 90 – noventa;
 • 100 – cien;
 • 101 – ciento uno;
 • 102 – ciento dos;
 • 112 – ciento doce;
 • 167 – ciento sesenta y siete;
 • 200 – doscientos;
 • 203 – doscientos tres;
 • 217 – doscientos diecisiete;
 • 300 – trescientos;
 • 400 – cuatrocientos;
 • 500 – quinientos;
 • 600 – seiscientos;
 • 700 – setecientos;
 • 800 – ochocientos;
 • 900 – novecientos;
 • 1.000 – mil;
 • 1.030 – mil treinta;
 • 1.640 – mil seiscientos cuarenta;
 • 2.000 – dos mil;
 • 3.000 – tres mil;
 • 10.000 – diez mil;
 • 100.000 – cien mil;
 • 1.000.000 – un millón;
 • 2.000.000 – dos millones;
 • 2.345.678 – dos millones trescientos cuarenta y cinco mil seiscientos setenta y ocho.

NOTA: Liczebniki 0-15; 30, 30, 10, 1000… maja swoją własną nazwę. Liczebniki od 16 do 19, od 21 do 29 są napisane razem jako jedno słowo. Liczebniki od 31 do 99 są zapisywanie oddzielone według schematu: [dziesiątki + i + jedności].

Od 100 pisze się je rozdzielnie przez zestawienie (bez spójnika «y»)

Example

 1. Tengo trece cromos azules;
 2. Tu casa mide veinticinco metros;
 3. Esta estatua tiene quinientos años;
 4. Llegamos el quince de abril;
 5. Son las doceveinte;
 6. Estamos en el año dos mil diecinueve.

Use

Liczebniki główne są używane do wskazywania:

 1. liczby ludzi, zwierząt lub rzeczy;
 2. rozmiarów, wagi i odległości;
 3. wieku;
 4. daty;
 5. godziny;
 6. roku.

Summary

Por ejemplo:
— „doce perros.” = 12 perros.

— „ciento doce perros.” = 112 perros.

— „seiscientos perros.” = 600 perros.

— „tres mil perros.” = 3000 perros.

 

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations

This book is available in:
Español (original) | English | français | Italiano

Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License