Liczebniki Główne 11+

Contributors

Introduction

Liczby [los números] mogą być reprezentowane przez cyfry lub słowa i zazwyczaj wyrażają ilość (liczebniki główne) lub kolejność w sekwencji (liczebniki porządkowe).

Liczebniki główne [los números cardinales] są używane do wskazywania ilości czegoś.

Form

Inne liczebniki główne wyglądają następująco:

 • 11 – once;
 • 12 – doce;
 • 13 – trece;
 • 14 – catorce;
 • 15 – quince;
 • 16 – dieciséis;
 • 17 – diecisiete;
 • 20 – veinte;
 • 21 – veintiuno;
 • 22 – veintidós;
 • 23 – veintitrés;
 • 24 – veinticuatro;
 • 25 – veinticinco;
 • 26 – veintiséis;
 • 27 – veintisiete;
 • 28 – veintiocho;
 • 30 – treinta;
 • 31 – treinta y uno;
 • 32 – treinta y dos;
 • 33 – treinta y tres;
 • 40 – cuarenta;
 • 41 – cuarenta y uno;
 • 50 – cincuenta;
 • 60 – sesenta;
 • 70 – setenta;
 • 80 – ochenta;
 • 90 – noventa;
 • 100 – cien;
 • 101 – ciento uno;
 • 102 – ciento dos;
 • 112 – ciento doce;
 • 167 – ciento sesenta y siete;
 • 200 – doscientos;
 • 203 – doscientos tres;
 • 217 – doscientos diecisiete;
 • 300 – trescientos;
 • 400 – cuatrocientos;
 • 500 – quinientos;
 • 600 – seiscientos;
 • 700 – setecientos;
 • 800 – ochocientos;
 • 900 – novecientos;
 • 1.000 – mil;
 • 1.030 – mil treinta;
 • 1.640 – mil seiscientos cuarenta;
 • 2.000 – dos mil;
 • 3.000 – tres mil;
 • 10.000 – diez mil;
 • 100.000 – cien mil;
 • 1.000.000 – un millón;
 • 2.000.000 – dos millones;
 • 2.345.678 – dos millones trescientos cuarenta y cinco mil seiscientos setenta y ocho.

NOTA: Liczebniki 0-15; 30, 30, 10, 1000… maja swoją własną nazwę. Liczebniki od 16 do 19, od 21 do 29 są napisane razem jako jedno słowo. Liczebniki od 31 do 99 są zapisywanie oddzielone według schematu: [dziesiątki + i + jedności].

Od 100 pisze się je rozdzielnie przez zestawienie (bez spójnika «y»)

Example

 1. Tengo trece cromos azules;
 2. Tu casa mide veinticinco metros;
 3. Esta estatua tiene quinientos años;
 4. Llegamos el quince de abril;
 5. Son las doceveinte;
 6. Estamos en el año dos mil diecinueve.

Use

Liczebniki główne są używane do wskazywania:

 1. liczby ludzi, zwierząt lub rzeczy;
 2. rozmiarów, wagi i odległości;
 3. wieku;
 4. daty;
 5. godziny;
 6. roku.

Summary

Por ejemplo:
— „doce perros.” = 12 perros.

— „ciento doce perros.” = 112 perros.

— „seiscientos perros.” = 600 perros.

— „tres mil perros.” = 3000 perros.

 

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.Translations

This book is available in:
Español (original) | English | français | Italiano

Contributors

License