Syntagma Czasownikowa

Advertising

Introduction

Syntagma [el sintagma] to wyraz lub zestaw wyrazów, które pełnią funkcję składniową w zdaniu. Wyróżnia się pięć typów syntagm w zależności od ich podstawy: nominalna, czasownikowa, przymiotnikowa, przysłówkowa i przyimkowa.

Syntagma czasownikowa [el sintagma verbal (SV)] jest strukturą składniową, której podstawą jest czasownik (orzeczeniowy, kopulatywne lub przydawkowe, posiłkowe), od którego zależą inne dopełnienia czasownika w zdaniu.

Form

Syntagma czasownikowa pełni funkcje orzeczenia.

Ma następującą strukturę:
Núcleo + complementos (atributo, complemento directo, complemento indirecto, complemento circunstancial…).

Syntagma czasownikowa składa się z dwóch części: podstawy i dopełnienia [el núcleo y el complemento].

Podstawa:

Podstawa syntagmy czasownikowej, czyli czasownik, jest nieodzownym i obligatoryjnym elementem zdania.

Podstawą może być:

 • czasownikiem orzeczeniowym (gustar, hablar, leer, escribir, pensar, hacer, itd.);
 • czasownikiem kopulatywnym lub przydawkowym (ser, estar y parecer);
 • czasownikiem posiłkowym (haber, ser, estar, tener, ir, acabar, empezar, volver, poder, itd.);
 • czasownikiem pseudokopulatywnym [verbo seudocopulativo] (ponerse, quedarse, hacerse, volverse, itd.).

Dopełnienie:

Dopełnienie syntagmy czasownikowej to jedno lub więcej słów, które uzupełniają i modyfikują znaczenie podstawowy czasownikowej (czasownika).

Dopełnieniem czasownika może być:

 • przydawka;
 • dopełnienie bliższe;
 • dopełnienie dalsze;
 • dopełnienie okolicznościowe;

Example

Podstawa:

 • Yo le leo una revista a Laura;
 • estás cansado de escuchar la radio;
 • Él ha llegado al quiosco;
 • Nosotras nos pusimos verdes de envidia al ver su ordenador.

Dopełnienie:

 • Yo estoy cansado de escuchar la radio;
 • Tú le lees una revista a Laura;
 • Él le lee una revista a Laura;
 • Nosotras hemos llegado al quiosco.

Use

Syntagma czasownikowa jest używana do wskazania czynności, ruchu, istnienia, stanu lub stanu przedmiotu oraz do konstruowania orzeczenia w zdaniu.

Summary

[Summary]
Por ejemplo:
— „Él tiene una nueva televisión.” = El verbo como núcleo;
— „Él tiene una nueva televisión.” = Complemento directo (CD).

 

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations

This book is available in:
Español (original) | English | français | Italiano

Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License