Zdania Podrzędne Przymiotnikowe lub Względne

Advertising

Introduction

Zdanie podrzędne [la oración subordinada] jest rodzajem zdania złożonego [la oración compuesta], która jest strukturalnie zależne od rdzenia innego zdania, zwanego zdaniem głównym [la oración principal].

Istnieją trzy rodzaje zdań podrzędnych: rzeczownikowe, przymiotnikowe (lub de relativo) przysłówkowe [sustantivas, adjetivas (lub de relativo) i adverbiales].

Zdania podrzędne przymiotnikowe [las oraciones subordinadas adjetivas lub de relativo] pełnią funkcję przymiotnika w odniesieniu do słowa w zdaniu głównym i są połączone z tym zdaniem za pomocą zaimków względnych.

Form

Zdania podrzędne przymiotnikowe lub względne pełnią funkcję przymiotnika w zdaniu złożonym. Są one wprowadzane przez zaimek względny que, który funkcjonuje jako podmiot lub dopełnienie bliższe.

Mają następującą budowę:
Antecedente (sustantivo) + pronombre relativo que + indicativo (presente/pasado/futuro).

Tryb oznajmujący jest używany, gdy to co jest wcześniej wspominane jest czymś znanym.

Zdania podrzędne przymiotnikowe lub względne mogą być dwojakiego rodzaju, zarówno określające jak nieokreślające [especificativas jak explicativas]:

Zdania podrzędne przymiotnikowe określające:

Zdań określających (lub ograniczających) nie można pominąć w całym zdaniu, gdyż dostarczają one niezbędnych informacji, a ich pominięcie zmieniłoby sens;

W zdaniach określających nie używa się przecinka i mają one następującą budowę:

Oración principal + que + oración de relativo + oración principal.

Zdania podrzędne przymiotnikowe nieokreślające:

Zdania nieokreślające można pominąć bez zmiany sensu całego zdania, gdyż nie są one konieczne do jego zrozumienia;

W zdaniach nieokreślających używa się przecinka i mają one następującą strukturę:

Oración principal, + que + oración de relativo, + oración principal.

Example

Przymiotnikowe określające:

  • El restaurante que está en el centro es muy caro;
  • La paella que me han servido estaba sosa;
  • La mesa que nos asignaron estaba coja.

Przymiotnikowe nieokreślające:

  • El postre, que es de chocolate, está muy bueno;
  • El menú, que está expuesto en el mostrador, es muy variado;
  • La ensalada, que no tiene sal, es muy sana.

Use

Zdania podrzędne przymiotnikowe (lub względne) modyfikują/charakteryzują rzeczownik (poprzedzający) zdania głównego.

Zdania podrzędne przymiotnikowe określające (lub ograniczające) są używane do ograniczenia znaczenia rzeczownika, który rozwijają.

Summary

Las oraciones subordinadas de relativo o adjetivas tienen la función de adjetivo, están conectadas con la oración principal a través del pronombre relativo que. Esta oración subordinada se puede sustituir por un adjetivo.

Por ejemplo:

— „El niño que vimos ayer tuvo un accidente” = Especifican de qué niño se trata;

— „Ese niño, que va de rojo, tuvo un accidente” = Explican y dan más información sobre ese niño.

Revisa el contenido de la sección {Form}. A continuación, pasa a la sección {Example} que te enseña el uso dentro de un contexto.

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations

This book is available in:
Español (original) | English | français | Italiano

Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License