Nazwy Własne

Advertising

Introduction

Rzeczowniki [los sustantivos] to słowa, które są używane do nazywania osób, rzeczy i zwierząt, które mają rodzaj i liczbę.

Nazwy własne [los nombres propios] to rzeczowniki używane do nazywania osób bądź zwierząt (antroponimy) i miejsc (toponimy) konkretnie i wyjątkowo.

Form

Nazwy własne zawsze są pisane z dużej litery i, pomijając wyjątki, bez rodzajnika. Nie muszą mieć znaczenia same z siebie, bo są wyjątkowe.

Dzielą się na antroponimy jak na przykład nazwiska i toponimy, czyli nazwy krajów i miast. 

Antroponimy:

Antroponimy to imiona osób i dzielą się na:

 • imiona: María, José;
 • nazwiska: Álvarez, Jiménez;
 • hipokorystyki (zwroty pieszczotliwe bądź rodzinne) i zdrobnienia (nazwy, które wskazują na mały rozmiar bądź czułość): Lola (Dolores), Pepe (José), Pablito (Pablo)…

Istnieją formy grzecznościowe, które poprzedzają nazwisko lub są używane same:

 • dla mężczyzny: señor (abreviatura Sr.), ewentualnie don (D.);
 • dla kobiety: señora (Sra. lub Sr.ª) o señorita (Srta.), ewentualnie doña (Dña. o D.ª).

NOTA: Señorseñora zawsze są używane z rodzajnikiem, pomijając kiedy mówi się bezpośrednio do danej osoby (wołacz).

Toponimy:

Toponimy to nazwy miejsc i dzielą się na:

 • nazwy krajów: España, Francia (wyjątki z rodzajnikiem: El Salvador, (los) Estados Unidos);
 • nazwy miast, wsi i miejscowości: Valencia, Alcalá de Henares.

Example

Antroponimy:

 • José estará fuera todo el fin de semana;
 • Mi apellido de soltera es Jiménez;
 • Lola se levanta temprano para ensayar;
 • El señor Ruiz le atenderá por la mañana;

Toponimy:

 • En España cenamos tarde;
 • A mediodía hace calor en Valencia.

Use

Nazwy własne służą do nazywania w sposób wyjątkowy i niepowtarzalny: zwierząt, nazwisk, ulic, miast i miejscowości, kontynentów, rzeczy o pojedynczej nazwie, wydarzeń, krajów, ludzi i wsi.

Summary

Los nombres propios son palabras que sirven para nombrar a personas o cosas, tienen una forma única y se utilizan para nombrar personas, países, ciudades, animales…

Es importante escribirlos siempre con la primera letra en mayúscula.

Por ejemplo:
— „Jorge vive en la Coruña” = Coruña es un nombre de una ciudad;
— „Jorge vive en la Coruña” = Jorge es el nombre de una persona;
— „La Coruña está en España” = España es el nombre de un país.

Vamos a revisar este contenido en la sección {Form} Y ahora echa un vistazo a los {Example} que muestra su uso dentro del contexto.

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations

This book is available in:
Español (original) | English | français | Italiano

Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License