Zdania Podrzędne Rzeczownikowe

Advertising

Introduction

Zdanie podrzędne [la oración subordinada] jest rodzajem zdania złożonego [la oración compuesta], które jest strukturalnie zależne od rdzenia innego zdania, zwanego zdaniem głównym.

Istnieją trzy rodzaje zdań podrzędnych: rzeczownikowe, przymiotnikowe (lub względne)przysłówkowe [sustantivas, adjetivas (lub de relativo) i adverbiales].

Zdania podrzędne rzeczownikowe [las oraciones subordinadas sustantivas] mają tę samą funkcję co rzeczownik lub syntagma nominalna.

Form

Zdania podrzędne rzeczownikowe pełnią w zdaniu złożonym rolę frazy rzeczownikowej.

Istnieją dwa rodzaje zdań rzeczownikowych: bezokolicznikowe [de infinitivo] i określające wiarę [flexionadas].

Bezokolicznikowe:

Zdania podrzędne rzeczownikowe bezokolicznikowe są używane, gdy podmiot jest taki sam w zdaniu głównym i podrzędnym.

Są używane z czasownikami sergustar, i creer.

Odgrywają taka samą rolę w zdaniu złożonym jak podmiot lub dopełnienie bliższe w zdaniu prostym w następujący sposób:

 • czasownik w bezokoliczniku w funkcji podmiotu:
  • z czasownikiem ser:
   Verbo en infinitivo (sujeto) + ser + …
  • z czasownikiem gustar:
   Pronombre CI + gustar + verbo en infinitivo (sujeto) + …
 • czasownik w bezokoliczniku w funkcji dopełnienia bliższego:
  • z czasownikami typu querer:
   (Sujeto +) querer + verbo en infinitivo + …

Określające wiarę [flexionadas]:

Zdania podrzędne rzeczownikowe określające wiarę są używane, gdy podmiot nie jest taki sam jak w zdaniu głównym i w zdaniu podrzędnym.

Używa się w nich czasownika creer.

Odgrywają taką samą funkcje w zdaniu złożonym jak dopełnienie bliższe w zdaniu prostym, w następujący sposób:

 • czasownik w trybie oznajmującym w funkcji dopełnienia bliższego:
  • z czasownikiem creer w formie twierdzącej:
   (Sujeto +) creer + que + verbo en indicativo + …

Example

Rzeczownikowe bezokolicznikowe:

 • w funkcji podmiotu:
  • Preparar una ensalada no es complicado;
  • Esperar el postre es la mejor parte de la comida;
  • Ir al bar es una actividad muy común;
  • Me gusta ir a restaurantes con clase;
  • Os gusta pedir el menú del día nada más llegar;
  • Les gusta comer ensalada con tomate.
 • w funkcji dopełnienia bliższego:
  • Quiero pedirme una sopa de fideos;
  • Queréis pasar ya al segundo plato;
  • Quieren cambiarse de mesa.

Rzeczownikowe określające wiarę [flexionadas]:

 • w funkcji dopełnienia bliższego:
  • Creo que ya llega la cuenta;
  • Creéis que a la tortilla le faltaba cebolla;
  • Creen que el camarero fue muy amable.

Use

Zdania podrzędne rzeczownikowe bezokolicznikowe są używane, na przykład, aby opowiedzieć co się komuś podoba lub czym coś jest lub aby przekazać aktywność umysłową poprzez wyrażenie tego, czego się chce.

Zdania podrzędne rzeczownikowe określające wiarę [flexionadas] są używane do wyrażania czegoś w co się wierzy.

Summary

Las oraciones subordinadas sustantivas tienen la misma función de un sustantivo. Pueden ser oraciones subordinadas sustantivas de infinitivo, es decir, el verbo puede tener función de sujeto y CD (ser, gustar…), o flexionadas, cuando el verbo tiene función de CD (creer…).

Por ejemplo:

— „Me gusta jugar al fútbol.” = Sustantivas de infinitivo como Sujeto;

— „Yo quiero jugar a fútbol.” = Sustantivas de infinitivo como CD;

— „Creo que yo voy a jugar a fútbol.” =Sustantivas flexionadas como CD.

Revisa el contenido de la sección {Form}. A continuación, pasa a la sección {Example} que te enseña el uso dentro de un contexto.

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.



Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations

This book is available in:
Español (original) | English | français | Italiano

Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License