Rodzaje Zdań Prostych: Nastawienie Mówcy

Advertising

Introduction

Zdanie proste [la oración simple] jest typem zdania, które ma tylko jedno orzeczenie składające się z czasownika i innych słów.

Zdania proste dzieli się na dwa rodzaje ze względu na nastawienie mówiącego [actitud del hablante] i naturę orzeczenia [la naturaleza del predicado].

Istnieją dwa rodzaje zdań prostych zależnych od nastawienia osoby mówiącej: oznajmujące [enunciativas] i bezpośrednie pytające [interrogativas directas].

Form

Zdanie proste to typ zdania składającego się z podmiotu (który wyraża rzeczownik) i orzeczenia (które wyraża czasownik).

Istnieją różne rodzaje zdań prostych, ale zazwyczaj mają tę samą budowę:

Sujeto + predicado + objeto + …

Zdania proste dzielą się na typy według dwóch kryteriów: nastawienia mówcy i natury orzeczenia.

Zależnie od postawy mówcy używa się różnych rodzajów zdań, takich jak twierdzące i pytające.

Oznajmujące:

Zdania oznajmujące mogą być:

 • twierdzące;
 • przeczące: zawierają przysłówek no przed czasownikiem.

Pytające:

Zdania pytające mogą być bezpośrednie lub pośrednie.

Zdania pytające bezpośrednie mają formę pytania i dzielą się na:

 • częściowe: zawierają przysłówek lub przysłówek pytający. Jeśli mają przysłówek, zawsze poprzedza on zaimek pytający lub przysłówek. W przypadku zaimka pytającego quién, działa on jako podmiot;
 • rozstrzygające: nie zawierają przysłówka ani zaimka pytającego i mają tę samą budowę co zdania twierdzące:
  ¿Sujeto + predicado + complementos?

Zdania pytające pośrednie nie mają formy pytania.

Example

Oznajmujące:

 • twierdzące:
  • Iré al cine esta tarde;
  • Adoro los cuadros del museo;
  • Leo libros.
 • przeczące:
  • No iré al cine esta tarde;
  • No adoro los cuadros del museo;
  • No leo libros.

Pytające:

 • częściowe:
  • ¿Cuál es tu exposición favorita?
  • ¿Cuándo fuiste de vacaciones?
  • ¿Quién es esa chica de la película?
 • rozstrzygające:
  • ¿Irás al cine esta tarde? / ¿No irás al cine esta tarde?
  • ¿Adoras los cuadros del museo? /  ¿No adoras los cuadros del museo?
  • ¿Lees libros? / ¿No lees libros?

Use

Zdanie proste jest używane do mówienia o jednym fakcie, ponieważ ma tylko jedno orzeczenie.

Różne typy zdań prostych służą innym celom, w zależności od nastawienia mówiącego:

 • oznajmujące, do stwierdzenia faktu:
  • twierdzące: stwierdzenie jakiejś treści;
  • przeczące: zaprzeczenie jakiejś treści.
 • pytające bezpośrednie, aby zapytać o fakt:
  • częściowe: aby poprosić o informacje uzupełniające;
  • rozstrzygające: aby poprosić o potwierdzenie (odpowiedź brzmi ) lub zaprzeczenie (odpowiedź brzmi No).

Summary

La oración simple se llama así porque está formada por un predicado, por eso tiene esta estructura:
Sujeto + predicado + objeto + …

De este tipo de oración hay varios tipos: enunciativa, interrogativa directa, impersonal, copulativa, transitiva e intransitiva.

Por ejemplo:
— „¿Vas a casa?” = El verbo de la frase es voy y el tipo de oración interrogativa directa;
— „Ella tiene un perro„. = El verbo de la frase es tiene y el tipo de oración enunciativa afirmativa.

Revisa el contenido en la sección {Form}. A continuación, pasa a la sección {Example} que te enseña el uso dentro de un contexto.

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations

This book is available in:
Español (original) | English | français | Italiano

Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License