Określniki Ilości Niepowszechne

Advertising

Introduction

Określniki ilości [los cuantificadores] to słowa, które wskazują na ilość podmiotu lub dopełnienia.

Dzielą się na powszechne, niepowszechne, liczbowe, nieliczbowestopniowe (lub stopnia) [universalesno universales, numeralesno numerales, gradativos (de grado)].

Określniki ilości niepowszechne [los cuantificadores no universales] wskazują, że coś jest prawdziwe dla wszystkich osób i wyrażają ilość, różnorodność, równość lub jakość w zdaniu.

Form

Określniki ilości niepowszechne mogą być twierdzące lub przeczące.

Te twierdzące mają następujące cechy:

 • odmieniają się, czyli najczęściej są identyczne z rzeczownikiem pod względem rodzaju i liczby;
Singular Plural
poco/a pocos/as
mucho/a muchos/as
demasiado/a demasiados/as
 • określnik bastante odmienia się tylko pod względem liczby.
Singular Plural
bastante bastantes

 

Example

 • Queda poca leche en el frigo;
 • Hay pocos desayunos nutritivos;
 • Sale mucha agua del grifo;
 • Vendemos muchos tipos de pan;
 • En la tienda hay demasiada cerveza;
 • Nunca hay demasiados barriles de vino tinto;
 • Tenemos bastante agua para dos días;
 • Compramos bastantes bocadillos de lomo.

Use

Określniki ilości niepowszechne wskazują nieokreśloną ilość rzeczownika, do którego się odnoszą. Mogą one wyrażać ilość, różnorodność, równość lub jakość:

 • poco/-a/-os/-as jest używane do wyrażania małej ilości, jakości lub intensywności, czasami uważanej za niewystarczającą (w przeciwieństwie do mucho);
 • mucho/-a/-os/-as jest używane do mówienia o dużej, obfitej ilości;
 • bastante(s) jest używane do wyrażania nieokreślonej ilości pomiędzy alguno(s)mucho(s) lun ma znaczenie suficiente(s);
 • demasiado/-a/-os/-as jest używane do wyrażania ilości, która przekracza, to co jest konieczne lub pożądane.

Summary

Los cuatificadores son palabras utilizadas para destacar cualidades del sustantivo al que se refieren:

 • Poco: concuerdan en género (poca) y número (pocos/pocas) para referirse a una cantidad escasa;
 • Mucho: concuerdan en género (mucha) y número (muchos/muchas) para referirse a una cantidad elevada;
 • Bastante: concuerda solo en número (bastantes) y se utiliza para una cantidad suficiente.

Por ejemplo:
— „Me queda poco dinero.” = Poco concuerda en género y número con dinero;
— „Tengo mucha hambre.” = Mucha concuerda en género y número con hambre;
— „Tengo bastantes cosas que hacer.” = Bastantes cocuerda en número con cosas.

Revisa el contenido de la sección {Form}. A continuación, pasa a la sección {Example} que te enseña el uso dentro de un contexto.

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations

This book is available in:
Español (original) | English | français | Italiano

Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License