Zdania Współrzędne Kopulatywne i Rozłączne ze Spójnikiem

Advertising

Introduction

Zdanie złożone współrzędnie [la oración coordinada] to rodzaj zdania złożonego składającego się z więcej niż jednego zdania, które są połączone spójnikami lub wyrażeniami spójnikowymi (zestawami słów, które pełnią funkcję spójnika).

Zdania złożone współrzędnie dzielą się na łączne, rozłączne ze spójnikiem, przeciwstawne i rozłączne bez spójnika [copulativas, disyuntivas, adversativas, distributivas].

Zdania współrzędne łączne (kopulatywne) [la oración coordinada copulativa] wskazuje na związek lub dodanie i charakteryzuje się tym, że jest połączone spójnikiem kopulatywnym y.

Zdanie współrzędnie złożone rozłączne ze spójnikiem [la oración coordinada disyuntiva] składa się z dwóch sprzecznych zdań, zwykle połączonych spójnikiem o.

Form

Zdania współrzędne są klasyfikowane według ich funkcji i typu łącznika, który je łączy.

Dwa rodzaje zdań współrzędnych to zdania łączne i rozłączne bez spójnika.

Zdania Współrzędne Łączne (Kopulatywne):

Zdania współrzędne łączne są tworzone z dwóch zdań, których treści się sumują.

Są one połączone spójnikiem y, gdy dwa zdania mają czasowniki twierdzące i ni, gdy pierwsze zdanie zawiera czasownik w przeczeniu:

Oración + y + oración.
Oración (con verbo negativo) + ni + oración.

Zdania Współrzędne Rozłączne bez Spójnika:

Zdania współrzędne rozłączne są tworzone z dwóch zdań których treści są sobie przeciwne.

Są połączone spójnikiem o:
Oración + o + oración.

Example

Współrzędne łączne (kopulatywne):

 • Yo voy al hospital y tú trabajas en él;
 • Tú eres enfermera y yo soy un paciente;
 • Este local por el día es una farmacia y por la noche es un supermercado;
 • Yo no voy al hospital ni tú trabajas en él;
 • Tú no eres enfermera ni yo soy un paciente;
 • Este local no es una farmacia ni es un supermercado.

Współrzędne rozłączne (ze spójnikiem):

 • Nosotros podríamos ser médicos o ser enfermeros;
 • Vosotras podéis iros del hospital o quedaros en él;
 • Ellos llevan gafas o llevan lentillas.

Use

Zdania złożone współrzędnie mogą być używane oddzielnie (to znaczy, że każde z nich ma swoje własne znaczenie) i żadne z nich nie jest zależne od drugiego.

Zdania współrzędne łączne (kopulatywne) i rozłączne służą różnym celom:

 • Zdania współrzędne łączne (kopulatywne) służą do dodawania do zdania równorzędnych elementów i nadawania im znaczeń.
 • Zdania współrzędne rozłączne ze spójnikiem są używane do wyrażania wyboru między kilkoma wzajemnie wykluczającymi się elementami (opcjami).

Summary

Hay varios tipos de oraciones compuestas por coordinación, es decir dos oraciones que no son dependientes una de otra, sino que son independientes:

 • las oraciones copulativas son dos oraciones que añaden información a otras oraciones, por eso están conectadas con la conjunción y o ni;
 • las oraciones disyuntivas son dos oraciones que se contradicen, por eso están conectadas con la conjunción o.

Por ejemplo:
— „Juan es maestro y su mujer también”= oración copulativa;

— „¿Vienes hoy a la tarde o te vas a quedar en casa?”= oración disyuntiva.

Revisa el contenido de la sección {Form}. A continuación, pasa a la sección {Example} que te enseña el uso dentro de un contexto.

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations

This book is available in:
Español (original) | English | français | Italiano

Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License