Rodzaje Przymiotników

Advertising

Introduction

Przymiotnik [el adjetivo] modyfikuje rzeczownik, wskazując na jego cechy lub właściwości.

Istnieją dwa rodzaje przymiotników: przymiotniki jakościowe [calificativos] i relacyjne [relacionales].

Form

Rodzaj i liczba przymiotnika są takie same jak rodzaj i liczba rzeczownika, któremu towarzyszą.

Istnieją dwa rodzaje przymiotników, które przypisują różne rodzaje cech rzeczownikowi: jakościowe i relacyjne.

Przymiotniki jakościowe:

Przymiotniki jakościowe to takie, które wskazują na cechy lub właściwości rzeczownika. Oto jego cechy charakterystyczne:

 • spełniają funkcje dopełnienia imienia (el libro interesante) i przydawki (el libro es interesante);
 • umieszcza się je za lub przed rzeczownikiem, przed, gdy chce się podkreślić jakość, na którą zwracają uwagę.
 • ulegają stopniowaniu: un libro muy interesante;
 • nie mogą być łączone z zaimkami dzierżawczymi: *mi interesante. 

Przymiotniki relacyjne:

Przymiotniki relacyjne to takie, które określają sferę lub kategorię, do której należy rzeczownik i charakteryzuje je formuła «należący bądź nawiązujący» (np. crisis económica). Oto ich cechy charakterystyczne:

 • odpowiadają na pytanie «Jakiego rodzaju?»;
 • zawsze są umieszczane po rzeczowniku;
 • nie ulegają stopniowaniu: *crisis muy económica;
 • jedną z podgrup przymiotników relacyjnych są konkretne przymiotniki [adjetivos gentilicios] wskazujące na związek osoby z miejscem geograficznym (zwłaszcza z narodowością): español, inglés, italiano, japonés, madrileño, barcelonés

Example

Przymiotniki jakościowe:

 • Es una chica sociable;
 • El perro es muy simpático;
 • El alegre danzarín brincaba sin parar.

Przymiotniki relacyjne:

 • No hay papel higiénico en la tienda;
 • Creo que ha acabado la crisis sanitaria;
 • El clima español es caluroso.

Use

Przymiotnik jest używany, aby: dodać informację do rzeczownika, opisać jego cechy, zmodyfikować go i wskazywać jego cechy lub właściwości. Ponadto:

 • przymiotniki jakościowe są używane, aby przypisać rzeczownikowi cechę lub właściwość;
 • przymiotniki relacyjne są używane, aby połączyć rzeczownik z jakąś dziedziną lub kategorią.

Summary

[Summary]

Por ejemplo:

—”Mi DNI es español„. = El adjetivo que expresa una cualidad del DNI;

—”He encontrado un DNI español„.=El adjetivo representa una relación entre el DNI y otros DNI-s.

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations

This book is available in:
Español (original) | English | français | Italiano

Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License