Rodzaj Liczb Głównych

Advertising

Introduction

Liczby [los números] mogą byc reprezentowane przez cyfry lub słowa i zazwyczaj wyrażają ilość (liczebniki główne) lub kolejność w sekwencji (liczebniki porządkowe).

Liczebniki główne [los números cardinales] są używane do wskazywania ilości czegoś.

Niektóre liczebniki główne mogą występować w obu rodzajach, a ich rodzaj musi być identyczny z rodzajem rzeczownika, któremu towarzyszą.

Form

Niektóre liczebniki główne mogą występować w obu rodzajach, w takich przypadkach ich rodzaj i rodzaj rzeczownika, któremu towarzyszą są identyczne.

Konkretnie są to liczebniki uno (oraz jego złożenia i połączenia zakończone uno) oraz setki od doscientos do novecientos (oraz połączenia zakończone nimi):

21 – veintiuno:

 • sam liczebnik: bez zmian ⇒ veintiuno;
 • liczebnik przed rzeczownikiem rodzaju męskiego: usuwa się -oveintiún*;
 • liczebnik przed rzeczownikiem rodzaju żeńskiego: -o zmienia się na -aveintiuna.

31 – treinta y uno (+ 41, 51, 61, 71, 81, 91, 101, etc.):

 • sam liczebnik: bez zmian ⇒ treinta y uno;
 • liczebnik przed rzeczownikiem rodzaju męskiego: usuwa się -o ⇒ treinta y un;
 • liczebnik przed rzeczownikiem rodzaju żeńskiego: -o zmienia się na -a treinta y una.

200 – doscientos (+ 300, 400, 500, …, 1.700, …, 2.345.600, etc.):

 • sam liczebnik: bez zmian ⇒ doscientos;
 • liczebnik przed rzeczownikiem rodzaju męskiego: bez zmian ⇒ doscientos;
 • liczebnik przed rzeczownikiem rodzaju żeńskiego: -os zmienia się na -asdoscientas.

* W przypadku veintiún należy dodać akcent graficzny.

Example

21:

 • sam liczebik: la fila número veintiuno;
 • liczebnik przed rzeczownikiem rodzaju męskiego: veintiún hombres;
 • liczebnik przed rzeczownikiem rodzaju żeńskiego: veintiuna mujeres.

31 (+ 41, 51, 61, 71, 81, 91, 101, etc.):

 • sam liczebnik: la fila número treinta y uno;
 • liczebnik przed rzeczownikiem rodzaju męskiego: treinta y un hombres;
 • liczebnik przed rzeczownikiem rodzaju żeńskiego: treinta y una mujeres.

200 (+ 300, 400, 500, …, 1.700, …, 2.345.600, etc.):

 • sam liczebnik: la fila número doscientos;
 • liczebnik przed rzeczownikiem rodzaju męskiego: doscientos hombres;
 • liczebnik przed rzeczownikiem rodzaju żeńskiego: doscientas mujeres.

Use

Liczebniki główne są używane do wskazywania:

 1. liczby ludzi, zwierząt lub rzeczy;
 2. rozmiarów, wagi i odległości;
 3. wieku;
 4. daty;
 5. godziny;
 6. roku.

Summary

[Summary]

Por ejemplo:
— „treinta y un niños. / treinta y una niñas.” = 31.

— „doscientos euros. / doscientas monedas.” = 200.

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations

This book is available in:
Español (original) | English | français | Italiano

Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License