Zaimki Pytające

Advertising

Introduction

Zaimki [los pronombres] to słowa, które zastępują rzeczowniki (osoby, zwierzęta, zdarzenia i rzeczy), aby uniknąć powtórzeń.

Zaimki pytające [los pronombres interrogativos] są używane do zadawania pytań o informacje dotyczące obiektów, czynności, osób lub ilości.

Form

Zaimki pytające są pisane z akcentem graficznym, również w mowie się je akcentuje.

Główne zaimki pytające to ¿qué?, ¿quién/-es?, ¿cuánto/-a/-os/-as?

¿Qué?

Zaimek pytający ¿qué? nie odmienia się pod względem rodzaju i liczby (zawsze ma tę samą formę);

Sytuuje się na początku zdania/pytania potem czasownik lub rzeczownik.

¿Quién/-es?

Zaimek pytający ¿quién/-es? odmienia się tylko pod względem liczby, zgodnie z rzeczownikiem, nie odmienia się pod względem rodzaju.

Jego formy zależnie od rodzaju i liczby wyglądają następująco:

Singular Plural
Masculino ¿Quién? ¿Quiénes?
Femenino ¿Quién? ¿Quiénes?

Jest umieszczany na początku zdania/pytania potem czasownik.

¿Cuánto/-a/-os/-as?

Zaimek pytający ¿cuánto/-a/-as/-os? odmienia się ze względu na rodzaj i liczbę zgodnie z rzeczownikiem.

Jego formy zależnie od rodzaju i liczby wyglądają następująco:

Singular Plural
Masculino ¿Cuánto? ¿Cuántos?
Femenino ¿Cuánta? ¿Cuántas?

Jest umieszczany na początku zdania/pytania potem czasownik lub rzeczownik.

Example

  • ¿Qué es más interesante, el libro o la película?
  • ¿Qué deportes te apasionan?
  • ¿Quién es más guapo, él o yo?
  • ¿Quiénes gastan más dinero, los turistas o los de aquí?
  • ¿Cuánto cuesta solicitar información por teléfono?
  • ¿Cuántas monedas de un euro me darían por doscientas pesetas?

Use

Zaimki pytające zastępują rzeczownik, którego dotyczy pytanie i są używane w pytaniach bezpośrednich lub pośrednich.

Główne zaimki pytające są wykorzystywane w następujący sposób:

  • ¿Qué?: do zadawania pytań dotyczących rzeczy lub czynności;
  • ¿Quién/es?: do zadawania pytań dotyczących ludzi;
  • ¿Cuánto/-a/-os/-as?: do zadawania pytań dotyczących ilości.

Summary

Los pronombres interrogativos sirven para hacer preguntas que sean directas o indirectas. Estos pronombres varían en género (masculino, femenino) y número (singular, plural).

Por ejemplo:
— „¿Qué vas a hacer esta noche?” = Se refiere a cosas.
— „¿Quién más viene con nosotros?” = Se refiere a personas.
— „¿Cuántas naranjas nos quedan?” = Pregunta por cantidad (femenino plural).

Revisa el contenido de la sección {Form}. A continuación, pasa a la sección {Example} que te enseña el uso dentro de un contexto.

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations

This book is available in:
Español (original) | English | français | Italiano

Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License