Zdania Współrzędne Przeciwstawne i Rozłączne bez Spójnika

Advertising

Introduction

Zdanie złożone współrzędnie [la oración coordinada] to rodzaj zdania składającego się z więcej niż jednego zdania, które są połączone spójnikami lub wyrażeniami spójnikowymi (zestawami słów, które pełnią funkcję spójnika).

Zdania złożone współrzędnie dzielą się na łączne, rozłączne ze spójnikiem, przeciwstawne i rozłączne bez spójnika [copulativas, disyuntivas, adversativas, distributivas].

Zdanie współrzędne przeciwstawne [la oración coordinada adversativa] składają się ze zdań, które przeciwstawiają się sobie za pomocą spójnika.

Zdania współrzędne rozłączne bez spójnika [la oración coordinada distributiva] łączy dwa zdania, które wskazują na dystrybucję lub przemienność.

Form

Zdania współrzędne są klasyfikowane według ich funkcji i typu łącznika, który je łączy.

Dwa rodzaje zdań współrzędnych to zdania przeciwstawne i rozłączne bez spójnika.

Zdania współrzędne przeciwstawne:

Zdania współrzędne przeciwstawne są tworzone z dwóch zdań których treści sobie przeczą.

Zazwyczaj są połączone spójnikiem pero:
Oración + pero + oración.

Zdania współrzędne rozłączne bez spójnika:

Zdania współrzędne rozłączne bez spójnika są tworzone z dwóch zdań, których treści przedstawiają alternatywne opcje.

Są one połączone węzłami koordynującymi takimi jak uno… otro…:
Uno + oración + , + otro + oración.

Example

Współrzędne przeciwstawne:

  • En este país hace mucho calor, pero también nieva;
  • La capital tiene muchos monumentos, pero no tiene playa;
  • El abogado era bueno, pero no salvó a su cliente.

Współrzędne rozłączne bez spójnika:

  • Unos creen en la religión, otros son ateos;
  • Unos van a la iglesia, otros van al fútbol;
  • Unos votaron al presidente, otros no le votaron.

Use

Zdania współrzędne przeciwstawne są używane do wskazania opozycji lub kontrastu pomiędzy dwoma zdaniami.

Zdania współrzędne rozłączne bez spójnika są używane do wskazywania odniesienia lub alternatywnych działań, które nie wykluczają się wzajemnie.

Summary

Las oraciones coordinadas son oraciones que están compuestas por dos o más oraciones unidas por conjunciones o por locuciones conjuntivas (conjuntos de palabras que funcionan como una conjunción):

  • las adversativas son dos oraciones que se oponen a través de la conjunción pero;
  • las distributivas son dos oraciones que indican alternancia, diciendo unootro

Por ejemplo:

— „Me gusta mucho el dulce, pero estoy a dieta”= las dos oraciones se oponen;

— „Unos prefieren estudiar en casa, otros en la biblioteca”= hay alternancia entre una oración y la otra.

Revisa el contenido de la sección {Form}. A continuación, pasa a la sección {Example} que te enseña el uso dentro de un contexto.

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations

This book is available in:
Español (original) | English | français | Italiano

Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License