Rodzaj Rzeczowników

Advertising

Introduction

Rzeczowniki [los sustantivos] to słowa, których używa się do nazywania osób, rzeczy i zwierząt, które mają rodzajliczbę.

Rodzaj rzeczownika może być rodzaj męski lub żeński.

Form

Rzeczownik sytuuje się:

 • po określnikach (mogą to być rodzajniki, zaimki dzierżawcze lub wskazujące…);
 • przed towarzyszącym mu przymiotnikiem.

Rodzaj rzeczowników może być męski lub żeński i decyduje o ich zakończeniach. Istnieją ogólne zasad, które decydują o rodzaju rzeczownika.

Rodzaj męski:

Rodzaju męskiego są zazwyczaj:

 • rzeczowniki kończące się na -o: chico, hijo, libro…;
 • rzeczowniki kończące się spółgłoską -ar, -er, -or/ an, -en, -in, -on, -un (akcentowane): profesor, director, ladrón
 • rzeczowniki kończące się na -ajeviaje, paisaje

Rodzaj żeński:

Rodzaju żeńskiego są zazwyczaj:

 • rzeczowniki kończące się na -a: chica, hija, casa, profesora, directora, ladrona…;
 • rzeczowniki kończące się na -o które pochodzą od skrótu: la foto (fotografía), la moto (motocicleta), la radio (radiodifusión);
 • rzeczowniki kończące się na ción i -sión: canción, relación, traducción, prisión, televisión…;
 • rzeczowniki kończące się na -dad i -tad: bondad, ciudad, libertad, amistad

Rodzaj męski/ żeński:

W niektórych przypadkach nie jest możliwym rozpoznanie rodzaju rzeczownika patrząc na jego formę.

Rzeczowniki zakończone samogłoską (oprócz –o lub –a) albo spółgłoską mogą być zarówno rodzaju męskiego jak żeńskiego: el chistela clase, el solla catedralla decisiónel melocotón

Heteronimia:

Rzeczowniki które same w sobie oznaczają daną płeć [sustantivos heterónimos] mają zupełnie odmienne od siebie formy: el hombre / la mujer, el padre / la madre

Example

Męski:

 • El camarero está poniendo las mesas.
 • El director es el dueño de la empresa.

Żeński:

 • La camarera está sirviendo unas tapas.
 • La foto de la ingeniera ha salido borrosa.

Męski / Żeński:

 • El estudiante lleva muchos libros.
 • La estudiante está en la biblioteca.

Rzeczowniki zaznaczające płeć (heterónimos):

 • El caballo se dedica a tirar de los carros.
 • La yegua trabaja en el campo.

 

Use

Rzeczownik jest używany do nazywania osób, rzeczy i abstrakcyjnych konceptów.

Rodzaj rzeczownika umożliwia pogrupowanie ich na rzeczowniki męskie i żeńskie.

Summary

Los sustantivos sirven para nombrar algo o alguien y poseen género (masculino, femenino) y número (singular, plural). Aunque la mayoría de los sustantivos masculinos terminan en -o y los femeninos en -a, hay excepciones.

El género de un sustantivo depende de su terminación:

 • masculino: -l (papel), -o (grupo), -n (pan), -e (tomate), -r (amor), -s (lunes);
 • femenino: -a (casa), -d (universidad), -ón (televisión), -z (nariz), -is (crisis), -ie (serie).

Por ejemplo:

—”el papel blanco”= sustantivo masculino terminado en -l;

—”el techo blanco”= sustantivo masculino terminado en -o;

—”la casa bonita”= sustantivo femenino terminado en -a;

—”la voz bonita”= sustantivo femenino terminado en -z.

Vamos a revisar este contenido en la sección {Form}. Y ahora echa un vistazo a los {Ejemplos} que muestra su uso dentro del contexto.

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations

This book is available in:
Español (original) | English | français | Italiano

Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License