Zdania Podrzędne Przysłówkowe Przyczyny i Celu

Advertising

Introduction

Zdanie podrzędne [la oración subordinada] jest rodzajem zdania złożonego [la oración compuesta], które jest strukturalnie zależne od rdzenia innego zdania, zwanego zdaniem głównym [la oración principal].

Istnieją trzy rodzaje zdań podrzędnych: rzeczownikoweprzymiotnikowe (lub relacyjne) i przysłówkowe [sustantivas, adjetivas (o de relativo) i adverbiales].

Zdania podrzędne przysłówkowe [las oraciones subordinadas adverbiales] wyrażają okolicznik czasownika głównego.

Zdania podrzędne przysłówkowe przyczyny [las oraciones subordinadas adverbiales causales] wskazują na przyczynę lub powód, dla którego dana czynność ma miejsce.

Zdania podrzędne przysłówkowe celu [las oraciones subordinadas adverbiales finales] wskazują cel, dla którego dana czynność jest wykonywana.

Form

Zdania podrzędne przysłówkowe pełnią rolę przysłówka (okolicznika) w zdaniu złożonym. Istnieją różne rodzaje tych zdań, takie jak przysłówkowe przyczyny lub celu.

Zdanie przysłówkowe przyczyny:

Zdania podrzędne przysłówkowe przyczyny łączą się ze zdaniem głównym za pomocą spójnika porque i zawsze są w trybie oznajmującym oraz podlegają poniższej strukturze:

Oración principal + porque + oración subordinada (el modo indicativo del verbo).

Jednym z jego typów są związki przyczynowe [causales del enunciado], które wpływają na czasownik zdania głównego i następują po nim;

Jednym z rodzajów związków przyczynowych są związki przyczynowe oznajmujące [causales de motivación], które wymagają podmiotu, który odpowiada osobie, zwierzęciu lub rzeczy, która wykonuje czynność [sujeto agentivo];

Zdanie przysłówkowe celu:

Zdania podrzędne przysłówkowe celu łączą się ze zdaniem głównym za pomocą spójnika para, po którym następuje czasownik w bezokoliczniku według poniższej struktury:

Oración principal + para + construcción con infinitivo.

jednym z jego rodzajów są te formowane z bezokolicznikiem,których celem jest użyteczność, więc bezokolicznik może występować razem z podmiotem, który wykonuje czynność [agentivo] i podmiotem, który jej nie wykonuje [no agentivo].

Example

Przysłówkowe przyczyny:

  • Me gusta la paella porque tiene muchos ingredientes;
  • No hay segundo plato porque el primero llena mucho;
  • Voy a pagar yo la cuenta porque te aprecio.

Przysłówkowe celu:

  • Tengo un cuchillo para cortar mucho queso;
  • La gente compra productos de belleza para parecer más joven;
  • Voy a salir a pasear un poco para tomar el aire.

Use

Zdania podrzędne przysłówkowe przyczyny wyrażają przyczynę czynności; wskazują na bezpośrednią lub pośrednią przyczynę lub powód tego, co jest wyrażone w zdaniu głównym.

Zdania podrzędne przysłówkowe celu wyrażają cel tego, co jest wyrażone w zdaniu głównym; wyrażają cel działania lub cechę rzeczy reprezentowanej przez podmiot (jako modyfikator frazy rzeczownikowej).

Summary

[Summary]

—“Quiero un nuevo libro porque me gusta leer” = porque expresa causa;

—“Quiero un nuevo libro para leer” = para expresa finalidad

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations

This book is available in:
Español (original) | English | français | Italiano

Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License