Rodzajniki Nieokreślone

Advertising

Introduction

Rodzajniki [los artículos] to słowa, które towarzyszą rzeczownikowi. Mogą być one nieokreślone lub określone.

Rodzajniki nieokreślone [los artículos indefinidos] są używane , aby odnieść się do czegoś ogólnego, co jest nieznane mówiącemu.

Form

Rodzajniki nieokreślone muszą być użyte po formie czasownikowej hay.

Rodzajniki unel są używane przed akcentowaną samogłoską  –a, czyli kiedy akcent pada na tę konkretną samogłoskę a (un/el aulaunas/las aulas).

Example

 • ¿Hay una tienda de decoración por aquí cerca?
 • Un águila sobrevolaba una montaña en un póster de la agencia de viajes;
 • Querían unas manzanas amarillas, pero en esa frutería les dieron unas verdes;
 • Unos clientes se quejaron al dependiente;
 • Tienes un alma oscura desde que vives en ese palacio;
 • Había unas pinturas antiguas expuestas en la catedral.

Use

Rodzajnik nieokreślony ma zastosowanie anaforyczne, czyli łączy rzeczownik, któremu towarzyszy z elementem występującym przed nim (w wypowiedzi).

Obecność i brak rodzajnika nieokreślonego zależy od innych słów.

Rodzajnika nieokreślonego używa się:

 • do wskazywania na nieokreśloną wartość, gdy niemożliwym jest wskazanie całej klasy obiektów;
 • do wskazywania wartości przybliżonej;
 • do wskazywania wartości rzeczownikowej, czyli możliwości stworzenia rzeczownika z przymiotnika;
 • do klasyfikacji (w funkcji przydawki klasyfikującej);
 • do wyrażania niezbywalnego posiadania;
 • do wyrażania tożsamości zmysłów;
 • do opisywania  przynależności, zbioru osób, rzeczy itp.

Rodzajnika nieokreślonego nie używa się:

 • z rzeczownikami, oznaczającymi pojedyncze jednostki;
 • z nazwami zawodów, posad, klas, narodowości lub przekonań, które występują bez rodzajnika.

Summary

Los artículos son palabras que acompañan al sustantivo. Los indefinidos sirven para referirse a algo general, no conocido.

Por ejemplo:
— „Hay una farmacia por aquí?” = Con la forma verbal hay;
— „Todos los chicos está en la otra sala„. = Con cuantificadores numerales;
— „Me duele la pierna„. = Con el verbo doler.

Revisa el contenido de la sección {Form}. A continuación pasa a la sección {Example} que te enseña el uso dentro de un contexto.

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations

This book is available in:
Español (original) | English | français | Italiano

Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License