Zdania Podrzędne Przysłówkowe Przyczyny i Celu

Advertising

Introduction

Zdanie podrzędne [la oración subordinada] jest rodzajem zdania złożonego, które jest strukturalnie zależne od rdzenia innego zdania, zwanego zdaniem głównym [la oración principal].

Istnieją trzy rodzaje zdań podrzędnych: rzeczownikoweprzymiotnikowe (lub relacyjne) i przysłówkowe [sustantivas, adjetivas (o de relativo) i adverbiales].

Zdania podrzędne przysłówkowe [las oraciones subordinadas adverbiales] wyrażają okolicznik czasownika głównego. Zdania podrzędne przysłówkowe przyczyny [las oraciones subordinadas adverbiales causales] wskazują na przyczynę lub powód, dla którego dana czynność ma miejsce. Zdania podrzędne przysłówkowe celu [las oraciones subordinadas adverbiales finales] wskazują cel, dla którego dana czynność jest wykonywana.

Form

Zdania podrzędne przysłówkowe pełnią rolę przysłówka (okolicznika) w zdaniu złożonym.

Dwa rodzaje tych zdań to zdania przyczyny i zdania celu.

Zdanie przysłówkowe przyczyny:

Zdania przysłówkowe przyczyny mogą łączyć się ze zdaniem głównym za pomocą przyimka por.

Jednym z jego rodzajów jest wyrażenie przyczynowe [las causales del enunciado], które wpływa na czasownik zdania głównego i pojawia się po zdaniu głównym. Wyrażenia przyczynowe wyrażają równoważność w zdaniu prostym za pomocą przyimka por.

Zawsze występuje w trybie oznajmującym i mają następującą budowę:
Oración principal + por/porque + oración subordinada (verbo en indicativo).

Zdanie przysłówkowe celu:

Zdania przysłówkowe celu łączą się ze zdaniem głównym za pomocą spójnika para.

Jednym z ich rodzajów są te formowane z bezokolicznikiem, które zaczynają się przyimkiem para, który pojawia się wraz z bezokolicznikiem po zdaniu głównym.

Mają następującą budowę:
Oración principal + para + oración subordinada (verbo en infinitivo).

Example

Wyrażenia przyczynowe:

  • Limpio casas por dinero;
  • He venido aquí por hacer algo;
  • Solo hago esto por ti.

Zdania celu formowane z bezokolicznikiem:

  • Voy a pedir un café para llevar;
  • Ahora mismo voy para ayudarte con el trabajo de inglés;
  • Tuvo que trabajar en un supermercado para poder pagarse la carrera.

Summary

Las oraciones subordinadas adverbiales causales se usan para señalar la causa o el motivo por el cual ocurre una acción. Se utilizan para dar una motivación y siempre con el modo indicativo. Su estructura es la siguiente:
Oración principal + por/porque + oración subordinada

Las oraciones subordinadas adverbiales finales se usan para señalar con qué finalidad se realiza la acción principal. Su estructura es la siguiente:
Oración principal + para + infinitivo

Por ejemplo:
— „He vuelto a casa porque me he dejado la cartera„. = Me he dejado la cartera es la oración subordinada causal que señala la causa de lo que pasó en la frase principal;
— „He vuelto a casa para coger la cartera„. = Coger la cartera es la oración subordinada final que señala la finalidad de lo que pasa en la frase principal.

Revisa el contenido de la sección {Form}. A continuación pasa a la sección {Example} que te enseña el uso dentro de un contexto.

 

 

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations

This book is available in:
Español (original) | English | français | Italiano

Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License