Zdania Podrzędne Przysłówkowe Przyczyny i Celu

Contributors

Introduction

Zdanie podrzędne [la oración subordinada] jest rodzajem zdania złożonego, które jest strukturalnie zależne od rdzenia innego zdania, zwanego zdaniem głównym [la oración principal].

Istnieją trzy rodzaje zdań podrzędnych: rzeczownikoweprzymiotnikowe (lub relacyjne) i przysłówkowe [sustantivas, adjetivas (o de relativo) i adverbiales].

Zdania podrzędne przysłówkowe [las oraciones subordinadas adverbiales] wyrażają okolicznik czasownika głównego. Zdania podrzędne przysłówkowe przyczyny [las oraciones subordinadas adverbiales causales] wskazują na przyczynę lub powód, dla którego dana czynność ma miejsce. Zdania podrzędne przysłówkowe celu [las oraciones subordinadas adverbiales finales] wskazują cel, dla którego dana czynność jest wykonywana.

Form

Zdania podrzędne przysłówkowe pełnią rolę przysłówka (okolicznika) w zdaniu złożonym.

Dwa rodzaje tych zdań to zdania przyczyny i zdania celu.

Zdanie przysłówkowe przyczyny:

Zdania przysłówkowe przyczyny mogą łączyć się ze zdaniem głównym za pomocą przyimka por.

Jednym z jego rodzajów jest wyrażenie przyczynowe [las causales del enunciado], które wpływa na czasownik zdania głównego i pojawia się po zdaniu głównym. Wyrażenia przyczynowe wyrażają równoważność w zdaniu prostym za pomocą przyimka por.

Zawsze występuje w trybie oznajmującym i mają następującą budowę:
Oración principal + por/porque + oración subordinada (verbo en indicativo).

Zdanie przysłówkowe celu:

Zdania przysłówkowe celu łączą się ze zdaniem głównym za pomocą spójnika para.

Jednym z ich rodzajów są te formowane z bezokolicznikiem, które zaczynają się przyimkiem para, który pojawia się wraz z bezokolicznikiem po zdaniu głównym.

Mają następującą budowę:
Oración principal + para + oración subordinada (verbo en infinitivo).

Example

Wyrażenia przyczynowe:

  • Limpio casas por dinero;
  • He venido aquí por hacer algo;
  • Solo hago esto por ti.

Zdania celu formowane z bezokolicznikiem:

  • Voy a pedir un café para llevar;
  • Ahora mismo voy para ayudarte con el trabajo de inglés;
  • Tuvo que trabajar en un supermercado para poder pagarse la carrera.

Summary

Las oraciones subordinadas adverbiales causales se usan para señalar la causa o el motivo por el cual ocurre una acción. Se utilizan para dar una motivación y siempre con el modo indicativo. Su estructura es la siguiente:
Oración principal + por/porque + oración subordinada

Las oraciones subordinadas adverbiales finales se usan para señalar con qué finalidad se realiza la acción principal. Su estructura es la siguiente:
Oración principal + para + infinitivo

Por ejemplo:
— „He vuelto a casa porque me he dejado la cartera„. = Me he dejado la cartera es la oración subordinada causal que señala la causa de lo que pasó en la frase principal;
— „He vuelto a casa para coger la cartera„. = Coger la cartera es la oración subordinada final que señala la finalidad de lo que pasa en la frase principal.

Revisa el contenido de la sección {Form}. A continuación pasa a la sección {Example} que te enseña el uso dentro de un contexto.

 

 

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.Translations

This book is available in:
Español (original) | English | français | Italiano

Contributors

License