Czas Przeszły Dokonany

Advertising

Introduction

Czas przeszły dokonany [el pretérito indefinido] to czas gramatyczny, który jest używany do mówienia o przeszłych czynnościach, które nie są związane z czasem teraźniejszym, o czynnościach, które już się zakończyły.

Form

Tryb oznajmujący to jeden z trybów czasowych, w które zgrupowane są różne czasy gramatyczne (teraźniejszy, przeszły, przyszły, itd.). Przekazuje prawdziwe informacje.

Tryb oznajmujący czasu przeszłego dokonanego ma następującą strukturę:
(Sujeto +) verbo [raíz + desinencia] + …

Podstawa [la raíz] czasownika to segment, który pozostaje po usunięciu końcówki (-ar, -er, -ir) bezokolicznika (np.: podstawą czasownika hablar jest habl-).

Końcówki czasowników [las desinencias] w bezokoliczniku są następujące:

 • czasowniki w bezokoliczniku zakończone –ar, -aste,, -amos, -asteis, -aron;
 • czasowniki w bezokoliczniku zakończone –er/ir: , -iste, -ió, -imos, -isteis, -ieron.

Trzy koniugacje (odmiany) czasowników regularnych w czasie przeszłym dokonanym wyglądają następująco:

Persona Hablar (-AR) Comer (-ER) Vivir (-IR)
Yo hablé comí viví
hablaste comiste viviste
Él/Ella/Usted habló com viv
Nosotros/-as hablamos comimos vivimos
Vosotros/-as hablasteis comisteis vivisteis
Ellos/Ellas/Ustedes hablaron comieron vivieron

Example

 • Hablé con el dueño de la frutería;
 • Comiste la fruta que te regaló ayer el frutero;
 • Vivió del dinero que le daba el estanco toda su vida;
 • Hablamos en la peluquería mientras nos cortaban el pelo;
 • Comisteis el pan que os horneó la semana pasada el panadero;
 • Vivieron la música gracias a esa tienda de discos.

Use

Czas przeszły dokonany jest używany:

 • do mówienia o przeszłych zakończonych działaniach, które miały miejsce w określonym momencie czasu i nie mają związku z teraźniejszością;
 • do mówienia o kilku czynnościach, które miały miejsce w przeszłości jedna po drugiej;
 • w biografiach i narracjach;
 • z określonymi znacznikami czasu: ayer; anoche, anteayer; hace un día/año/mes, la semana pasada, el mes/verano/año pasado, el otro día, un día, a finales del año pasado, la primera/segunda vez que…, en [año/mes], aquel/ese/el otro día, etc.

Summary

El pretérito indefinido es un tiempo verbal que se utiliza para hablar de acciones del pasado no relacionadas con el tiempo presente, acciones ya acabadas. Se suele usarlocon marcadores como: ayer, anoche, hace un día/año, la semana pasada, el mes pasadoel otro día

Su fórmula es:
(Sujeto +) Verbo + complemento + …

Por ejemplo:
— „Ayer comí en casa de mis padres.” = Ayer es un marcador de tiempo en pasado no relacionado con el presente;
— „La semana pasada hablasteis con la directora?” = La semana pasada es un marcador de tiempo en pasado no relacionado con el presente.

Revisa el contenido de la sección {Form}. A continuación pasa a la sección {Example} que te enseña el uso dentro de un contexto.

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations

This book is available in:
Español (original) | English | français | Italiano

Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License