Warunkowe Zdania Podrzędne Przysłówkowe

Advertising

Introduction

Zdanie podrzędne [la oración subordinada] jest rodzajem zdania złożonego [la oración compuesta], które jest strukturalnie zależne od rdzenia innego zdania, zwanego zdaniem głównym [la oración principal].

Istnieją trzy rodzaje zdań podrzędnych: rzeczownikoweprzymiotnikowe (lub relacyjne)przysłówkowe [sustanativos, adjetivas (o de relativa) i adverbiales].

Zdania podrzędne przysłówkowe [las oraciones subordinadas adverbiales] wyrażają okolicznik czasownika głównego. Warunkowe zdania podrzędne przysłówkowe [las oraciones subordinadas adverbiales condicionales] wskazują na konieczny i niezbędny warunek, aby stało się faktem to, o czym mówi zdanie główne, z którym są połączone spójnikiem.

Form

Warunkowe zdania podrzędne przysłówkowe [las oraciones subordinadas adverbiales condicionales] zazwyczaj łączą się ze zdaniem głównym za pomocą spójnika si.

Zdanie podrzędne, które występuje jako pierwsze wraz ze spójnikiem si jest nazywane prótasis a zdanie główne apódosis.

Warunkowe zdania przysłówkowe mogą mieć dwie budowy:
Si + oración subordinada (prótasis)  + , + oración principal (apódosis).

Oración principal + si + oración subordinada.

Prótasis występuje w trybie oznajmującym czasu teraźniejszego.

NOTA: Łącznik si (bez akcentu graficznego) łączy zdanie główne ze zdaniem podrzędnym, jego funkcją jest wprowadzenie warunku. Z drugiej strony, słowo  (z akcentem graficznym) jest przysłówkiem używanym przy odpowiedziach pozytywnych. 

Example

  • Si tienes alguna duda puedes escribir en el foro;
  • Si me envías un mensaje electrónico más te bloquearé para siempre;
  • Si veis a mi perro por algún lado, mandadme un mensaje por favor;
  • Si te digo que dijo eso de verdad, es porque lo vi en el chat;
  • Si cogemos el hotel en Madrid, tendremos que buscar la dirección en internet.

Use

Warunkowe zdania podrzędne przysłówkowe są używane do wskazywania koniecznego i istotnego i istotnego warunku, aby to, co jest wyrażone w zdaniu głównym, zostało spełnione.

Summary

Las oraciones condicionales indican una condición necesaria e imprescindible para que se produzca lo que dice la oración principal.

Las estructuras son:
Si + oración subordinada + , + oración principal
Oración principal + si + oración subordinada

Por ejemplo:
— „Si no comes la sopa, no te voy a dar el postre” = comerse la sopa es la condición que se pone para que la oración principal ocurra dar el postre;
— „No te voy a dar el postre, si no comes la sopa.” = para que la oración principal ocurra dar el postre se debe dar la condición de comerse la sopa.

Revisa el contenido de la sección {Form}. A continuación pasa a la sección {Example} que te enseña el uso dentro de un contexto.

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations

This book is available in:
Español (original) | English | français | Italiano

Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License