Przedmowa

Advertising

Ta książka została pierwotnie napisana dla www.books4languages.com, kursu online z ujednoliconym programem nauczania języków, stworzonym za pomocą celów nauczania języków, zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ). System modułowy można łatwo spersonalizować i dostosować do różnych kontekstów i sytuacji.

Z założenia ten modułowy kurs (Gramatyka-Ortografia-Słownictwo-Kultura) nie zawiera szczegółowych informacji na temat kultury hiszpańskiego, ponieważ nasi uczniowie będą się uczyć hiszpańskiego jako drugiego języka. Jednak praca nad tą książką nadal jest w toku i mamy nadzieję, że z czasem ta sekcja zostanie dodana. Zapraszamy nauczycieli, którzy wykorzystują ten tekst do wysyłania tutaj ewentualnych sugestii, zmian, aktualizacji lub sekcji.

Szczególnie zachęcamy nauczycieli, którzy chcą napisać dodatkowe sekcje w swoich obszarach wiedzy do przesyłania ich do przyszłych aktualizacji tego tekstu. Zachęcamy do zaangażowania się.

Używasz tej książki na zajęciach, warsztatach lub z innego powodu? Chcielibyśmy o tym wiedzieć! Wypełnij ten krótki formularz, aby pomóc nam śledzić jak i gdzie są używane nasze podręczniki!

Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Translations

This book is available in:
Español (original) | English | français | Italiano

Ambassadors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License