Nieregularności Imiesłowu Czynnego

Advertising

Introduction

Imiesłów czynnny [el gerundio] jest jedną z nieosobowych form czasownika, która nie ma ani rodzaju ani liczby. Służy do wyrażania jednoczesności lub uprzedniości.

Istnieją pewne nieregularności w pisowni imiesłowu czynnego.

Form

Istnieją nieregularności w pisowni imiesłowu czynnego w często używanych czasownikach, takie jak:

iryendo, leerleyendo, oíroyendo.

Najbardziej powszechne zasady tworzenia nieregularnych imiesłowów są przedstawione poniżej:

Raíz Terminación Ejemplo
terminada en vocal, sin cambios -yendo -yendo
terminada en vocal y que la pierde -iendo reír – riendo
cambia -e por -i -iendo seguir – siguiendo
terminada en -ñ que cambia -e por -i -endo teñir – tiñendo
cambia -o por -u -iendo poder – pudiendo
-yendo ir – yendo

Inne czasowniki, w których następuje zmiana –e na –i i dodanie –iendo to: corregir, decirmentir, pedir, preferir, sentir, venir, vestir

Inne czasowniki, w których następuje zmiana –o na –u i dodanie –iendo to: dormir, morir

Inne czasowniki, do których dodaje się –yendo to: creer, leer, oír, traer… oraz wszystkie czasowniki kończące się –uir.

Example

Zakończone samogłoską, bez zmian:

 • ¿Tú te estás creyendo lo que dice ese señor que lleva el pelo rizado?
 • Sí que están construyendo el puente, lo sé de primera mano.

Zakończone samogłoską, traci ją:

 • Me estoy riendo por no llorar, porque me duele mucho la muela;
 • Friendo las patatas caen mejor en el estómago que cocinándolas.

Zmiana -e na -i:

 • Siguiendo por este camino llegaremos a oír el mar;
 • Estamos consiguiendo grandes avances para mitigar el dolor de garganta.

Zakończona ñ, zmiana -e na -i:

 • Te llamo luego, que me estoy lavando y tiñendo el pelo;
 • No estoy estudiándome todo, me estoy ciñendo a mirar lo importante.

Zmiana -o na -u:

 • Pudiendo ver la película, ¿para qué voy a leer el libro?
 • Me estoy muriendo de frío, vamos adentro.

Use

Imiesłów czynny jest używany do:

 • opowiadania o czynności, która ma właśnie miejsce;
 • wyrażania działania równoczesnego lub wcześniejszego od działania czasownika głównego;
 • wyrażania czynności, która nie jest zakończona i trwa nadal (wartość niedokonana i progresywna);
 • wskazywania sposobu, w jaki czynność jest wykonywana (funkcjonuje jako przysłówek sposobu);
 • opisywania czynności trwającej w momencie, w którym się mówi (w peryfrazie estar + gerundio).

Summary

[Summary]
Por ejemplo:
— „Están construyendo una nueva casa junto a la mía.” =Terminada en vocal, sin cambios;
— „Mi lavadora está tiñendo toda mi ropa.” = Terminada en vocal, la pierde;
— „Nunca te diré lo que estoy sintiendo.” = Cambia -e por -i;
— „Esa pareja está riñendo todo el rato.” = Terminada en -ñ, cambia -e por -i;
— „No hagas ruido que mi hijo está durmiendo.” = Cambia -o por -u.

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations

This book is available in:
Español (original) | English | français | Italiano

Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License