Nieregularności Imiesłowu Czynnego

Contributors

Introduction

Imiesłów czynnny [el gerundio] jest jedną z nieosobowych form czasownika, która nie ma ani rodzaju ani liczby. Służy do wyrażania jednoczesności lub uprzedniości.

Istnieją pewne nieregularności w pisowni imiesłowu czynnego.

Form

Istnieją nieregularności w pisowni imiesłowu czynnego w często używanych czasownikach, takie jak:

iryendo, leerleyendo, oíroyendo.

Najbardziej powszechne zasady tworzenia nieregularnych imiesłowów są przedstawione poniżej:

Raíz Terminación Ejemplo
terminada en vocal, sin cambios -yendo -yendo
terminada en vocal y que la pierde -iendo reír – riendo
cambia -e por -i -iendo seguir – siguiendo
terminada en -ñ que cambia -e por -i -endo teñir – tiñendo
cambia -o por -u -iendo poder – pudiendo
-yendo ir – yendo

Inne czasowniki, w których następuje zmiana –e na –i i dodanie –iendo to: corregir, decirmentir, pedir, preferir, sentir, venir, vestir

Inne czasowniki, w których następuje zmiana –o na –u i dodanie –iendo to: dormir, morir

Inne czasowniki, do których dodaje się –yendo to: creer, leer, oír, traer… oraz wszystkie czasowniki kończące się –uir.

Example

Zakończone samogłoską, bez zmian:

 • ¿Tú te estás creyendo lo que dice ese señor que lleva el pelo rizado?
 • Sí que están construyendo el puente, lo sé de primera mano.

Zakończone samogłoską, traci ją:

 • Me estoy riendo por no llorar, porque me duele mucho la muela;
 • Friendo las patatas caen mejor en el estómago que cocinándolas.

Zmiana -e na -i:

 • Siguiendo por este camino llegaremos a oír el mar;
 • Estamos consiguiendo grandes avances para mitigar el dolor de garganta.

Zakończona ñ, zmiana -e na -i:

 • Te llamo luego, que me estoy lavando y tiñendo el pelo;
 • No estoy estudiándome todo, me estoy ciñendo a mirar lo importante.

Zmiana -o na -u:

 • Pudiendo ver la película, ¿para qué voy a leer el libro?
 • Me estoy muriendo de frío, vamos adentro.

Use

Imiesłów czynny jest używany do:

 • opowiadania o czynności, która ma właśnie miejsce;
 • wyrażania działania równoczesnego lub wcześniejszego od działania czasownika głównego;
 • wyrażania czynności, która nie jest zakończona i trwa nadal (wartość niedokonana i progresywna);
 • wskazywania sposobu, w jaki czynność jest wykonywana (funkcjonuje jako przysłówek sposobu);
 • opisywania czynności trwającej w momencie, w którym się mówi (w peryfrazie estar + gerundio).

Summary

[Summary]
Por ejemplo:
— „Están construyendo una nueva casa junto a la mía.” =Terminada en vocal, sin cambios;
— „Mi lavadora está tiñendo toda mi ropa.” = Terminada en vocal, la pierde;
— „Nunca te diré lo que estoy sintiendo.” = Cambia -e por -i;
— „Esa pareja está riñendo todo el rato.” = Terminada en -ñ, cambia -e por -i;
— „No hagas ruido que mi hijo está durmiendo.” = Cambia -o por -u.

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.Translations

This book is available in:
Español (original) | English | français | Italiano

Contributors

License