Dopełnienie Okolicznościowe

Contributors

Introduction

Dopełnieniem czasownika może być przydawka, dopełnienie bliższe, dopełnienie dalsze lub dopełnienie okolicznościowe.

Dopełnienie okolicznościowe [el complemento circunstancial] wyraża lub informuje o jakiejś okoliczności (miejscu, czasie, sposobu, ilości lub stopniu, przyczynie), przy której ma miejsce czynność, proces lub stan, do którego odnosi się czasownik.

Form

Dopełnienie okolicznościowe mają następujące cechy:

 • mogą być tworzone przez przysłówki, syntagmy przysłówkowe, przyimkowe lub nominalne, lub też przez zdanie podrzędne;
 • ich pozycja w zdaniu jest elastyczna: mogą być na początku lub na końcu zdaniu;
 • w obrębie jednego zdania można użyć dwóch lub więcej dopełnień okolicznościowych.

W zależności od ich znaczenia istnieją różne rodzaje dopełnienia okolicznościowego. Najczęstsze z nich to:

 • miejsca [lugar]: może być wyrażone za pomocą syntagm przyimkowych i przysłówkowych, ale nigdy nominalnych;
 • czasu [tiempo]: może być wyrażone za pomocą syntagmy przysłówkowej, nominalnej i przyimkowej;
 • sposobu lub trybu; [manera/modo]: może być wyrażone za pomocą przysłówków przymiotnikowych, wyrażeń przysłówkowych i syntagm przyimkowych;
 • ilości lub stopnia [cantidad/grado]: może być wyrażone za pomocą przysłówków ilości lub stopnia oraz wyrażeń przysłówkowych;
 • przyczyny [causa]: może być wyrażane za pomocą przysłówków przyczynowych, syntagm przyimkowych…

Example

D.O. Miejsca:

 • Todo el mundo mira como los niños juegan a la pelota en el parque;

D.O. Czasu:

 • Me comí una lata de atún ayer;

D.O. Trybu:

 • La chica corrió muy deprisa hacia la botella de agua;

D.O. Stopnia i D.O. Ilości:

 • El reloj que te compraste valía mucho y el mío que era malo solo fueron diez euros;

D.O. Przyczyny:

 • Rechacé la oferta por no ser lo suficientemente buena.

Use

Dopełnienia okolicznościowe mają za zadanie określić różne okoliczności dotyczące miejsca, czasu, itd., w których ma miejsce akcja czasownika. Mają one różne zastosowania, a najczęstsze  z nich to:

 • miejsca (odpowiada na pytanie ¿Dónde?): dodaje informacje o tym, kiedy akcja czasownika ma miejsce;
 • czasu (¿Cuándo?): dodaje informacje o tym, kiedy akcja czasownika ma miejsce;
 • sposobu lub trybu (¿Cómo?, ¿De qué manera?, ¿De qué modo?): dodaje informacje o sposobie wykonania czynności;
 • ilości lub stopnia (¿Cuánto?): dodaje informacje o ilości, w jakiej jest wykonywana czynność;
 • przyczyny (¿Por qué?): dodaje informacje o przyczynie działania czasownika.

Summary

El complemento circustancial expresa o informa sobre alguna circunstancia (de lugar, de tiempo, de modo, de cantidad, de causa…) en la que se desarrolla la acción, proceso o estado al que se refiere el verbo.

Por ejemplo:
— „¿Dónde robaron en la tienda?„= lugar en el que ocurre el robo;

— „¿Cuándo robaron en la tienda?” = momento en el que ocurre el robo;

— „¿Cómo robaron en la tienda?„= añade información sobre el modo en el que el robo se llevó a cabo;

— „¿Cuánto dinero robaron de la tienda?„= informa sobre la cantidad de dinero robado;

— „¿Por qué robaron en esa tienda?”= causa por la que ocurre el robo.

Revisa el contenido de la sección {Form}. A continuación, pasa a la sección {Example} que te enseña el uso dentro de un contexto.

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.Translations

This book is available in:
Español (original) | English | français | Italiano

Contributors

License