Dopełnienie Okolicznościowe

Advertising

Introduction

Dopełnieniem czasownika może być przydawka, dopełnienie bliższe, dopełnienie dalsze lub dopełnienie okolicznościowe.

Dopełnienie okolicznościowe [el complemento circunstancial] wyraża lub informuje o jakiejś okoliczności (miejscu, czasie, sposobu, ilości lub stopniu, przyczynie), przy której ma miejsce czynność, proces lub stan, do którego odnosi się czasownik.

Form

Dopełnienie okolicznościowe mają następujące cechy:

 • mogą być tworzone przez przysłówki, syntagmy przysłówkowe, przyimkowe lub nominalne, lub też przez zdanie podrzędne;
 • ich pozycja w zdaniu jest elastyczna: mogą być na początku lub na końcu zdaniu;
 • w obrębie jednego zdania można użyć dwóch lub więcej dopełnień okolicznościowych.

W zależności od ich znaczenia istnieją różne rodzaje dopełnienia okolicznościowego. Najczęstsze z nich to:

 • miejsca [lugar]: może być wyrażone za pomocą syntagm przyimkowych i przysłówkowych, ale nigdy nominalnych;
 • czasu [tiempo]: może być wyrażone za pomocą syntagmy przysłówkowej, nominalnej i przyimkowej;
 • sposobu lub trybu; [manera/modo]: może być wyrażone za pomocą przysłówków przymiotnikowych, wyrażeń przysłówkowych i syntagm przyimkowych;
 • ilości lub stopnia [cantidad/grado]: może być wyrażone za pomocą przysłówków ilości lub stopnia oraz wyrażeń przysłówkowych;
 • przyczyny [causa]: może być wyrażane za pomocą przysłówków przyczynowych, syntagm przyimkowych…

Example

D.O. Miejsca:

 • Todo el mundo mira como los niños juegan a la pelota en el parque;

D.O. Czasu:

 • Me comí una lata de atún ayer;

D.O. Trybu:

 • La chica corrió muy deprisa hacia la botella de agua;

D.O. Stopnia i D.O. Ilości:

 • El reloj que te compraste valía mucho y el mío que era malo solo fueron diez euros;

D.O. Przyczyny:

 • Rechacé la oferta por no ser lo suficientemente buena.

Use

Dopełnienia okolicznościowe mają za zadanie określić różne okoliczności dotyczące miejsca, czasu, itd., w których ma miejsce akcja czasownika. Mają one różne zastosowania, a najczęstsze  z nich to:

 • miejsca (odpowiada na pytanie ¿Dónde?): dodaje informacje o tym, kiedy akcja czasownika ma miejsce;
 • czasu (¿Cuándo?): dodaje informacje o tym, kiedy akcja czasownika ma miejsce;
 • sposobu lub trybu (¿Cómo?, ¿De qué manera?, ¿De qué modo?): dodaje informacje o sposobie wykonania czynności;
 • ilości lub stopnia (¿Cuánto?): dodaje informacje o ilości, w jakiej jest wykonywana czynność;
 • przyczyny (¿Por qué?): dodaje informacje o przyczynie działania czasownika.

Summary

El complemento circustancial expresa o informa sobre alguna circunstancia (de lugar, de tiempo, de modo, de cantidad, de causa…) en la que se desarrolla la acción, proceso o estado al que se refiere el verbo.

Por ejemplo:
— „¿Dónde robaron en la tienda?„= lugar en el que ocurre el robo;

— „¿Cuándo robaron en la tienda?” = momento en el que ocurre el robo;

— „¿Cómo robaron en la tienda?„= añade información sobre el modo en el que el robo se llevó a cabo;

— „¿Cuánto dinero robaron de la tienda?„= informa sobre la cantidad de dinero robado;

— „¿Por qué robaron en esa tienda?”= causa por la que ocurre el robo.

Revisa el contenido de la sección {Form}. A continuación, pasa a la sección {Example} que te enseña el uso dentro de un contexto.

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations

This book is available in:
Español (original) | English | français | Italiano

Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License