Powszechne Określniki Ilości

Advertising

Introduction

Określniki ilości [los cuantificadores] to słowa, które wskazują na ilość podmiotu lub dopełnienia.

Dzielą się na powszechne, niepowszechne, liczbowe, nieliczbowe i stopniowe (lub stopnia) [universales, no universales, numerales, no numerales, gradativos (de grado)].

Powszechne określniki ilości  [los cuantificadores universales] wyrażają nieokreśloną ilość rzeczownika, do którego się odnoszą. Mogą one wyrażać ilość, różnorodność, równość lub jakość.

Form

Powszechne określniki ilości wyrażają nieokreśloną ilość rzeczownika.

Przykładem powszechnego określnika ilości jest todo:

 • jest odmienny, czyli zazwyczaj pod względem rodzaju i liczby jest identyczny z rzeczownikiem/syntagmą nominalną;
 • może również być nieodmienny, gdy jest używany w wyrażeniach będących wytycznymi (p. ej.: todo recto);
 • musi być połączony z określnikami:
 • występuje samodzielnie, jeśli jest odpowiedzią na pytanie.
Singular Plural
Masculino todo todas
Femenino toda todas

Example

 • Todos los empleados tienen identificación;
 • El cliente siguió todo recto hasta llegar a la recepción;
 • Todos mis hijos adoran a los gatos del jefe;
 • Todos los gatos del cliente me detestan;
 • A mí todas esas impresoras me parecen malas;
 • ¿Qué quieres para tu negocio? → Todo.

Use

Powszechne określniki ilości wyrażają nieokreśloną ilość rzeczownika, do którego się odnoszą. Mogą one wyrażać ilość, różnorodność, równość lub jakość:

 • todo/-a/-os/-as jest używany do wyrażania ilości w odniesieniu do całkowitej liczby elementów.

Summary

[Summary]

Por ejemplo:
— „Todas estas personas han venido a verte (=femenino plural).”= combinado con demostrativos (concuerda con el sustantivo y determinante en género y número);

— „¿Quienes han venido a verme? Todos (=masculino plural).”= como respuesta a una pregunta va aislado.

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations

This book is available in:
Español (original) | English | français | Italiano

Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License