Powszechne Określniki Ilości

Contributors

Introduction

Określniki ilości [los cuantificadores] to słowa, które wskazują na ilość podmiotu lub dopełnienia.

Dzielą się na powszechne, niepowszechne, liczbowe, nieliczbowe i stopniowe (lub stopnia) [universales, no universales, numerales, no numerales, gradativos (de grado)].

Powszechne określniki ilości  [los cuantificadores universales] wyrażają nieokreśloną ilość rzeczownika, do którego się odnoszą. Mogą one wyrażać ilość, różnorodność, równość lub jakość.

Form

Powszechne określniki ilości wyrażają nieokreśloną ilość rzeczownika.

Przykładem powszechnego określnika ilości jest todo:

 • jest odmienny, czyli zazwyczaj pod względem rodzaju i liczby jest identyczny z rzeczownikiem/syntagmą nominalną;
 • może również być nieodmienny, gdy jest używany w wyrażeniach będących wytycznymi (p. ej.: todo recto);
 • musi być połączony z określnikami:
 • występuje samodzielnie, jeśli jest odpowiedzią na pytanie.
Singular Plural
Masculino todo todas
Femenino toda todas

Example

 • Todos los empleados tienen identificación;
 • El cliente siguió todo recto hasta llegar a la recepción;
 • Todos mis hijos adoran a los gatos del jefe;
 • Todos los gatos del cliente me detestan;
 • A mí todas esas impresoras me parecen malas;
 • ¿Qué quieres para tu negocio? → Todo.

Use

Powszechne określniki ilości wyrażają nieokreśloną ilość rzeczownika, do którego się odnoszą. Mogą one wyrażać ilość, różnorodność, równość lub jakość:

 • todo/-a/-os/-as jest używany do wyrażania ilości w odniesieniu do całkowitej liczby elementów.

Summary

[Summary]

Por ejemplo:
— „Todas estas personas han venido a verte (=femenino plural).”= combinado con demostrativos (concuerda con el sustantivo y determinante en género y número);

— „¿Quienes han venido a verme? Todos (=masculino plural).”= como respuesta a una pregunta va aislado.

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.Translations

This book is available in:
Español (original) | English | français | Italiano

Contributors

License