Przysłówki Czasu i Miejsca

Advertising

Introduction

Przysłówki [los adverbios] modyfikują czasownik, przymiotnik lub inny przysłówek w zdaniu.

Przysłówki miejsca [los adverbios de lugar] (przysłówki przyimkowe) podają konkretne informacje na temat miejsca, w którym odbywa się czynność.

Przysłówki czasu [los adverbios de tiempo] (przysłówki oznaczające kolejność, porządek lub następstwo, przysłówki przyimkowe, przysłówki przeczenia) podają konkretne informacje na temat momentu i czasu, w którym czynność jest wykonywana.

Form

Dwie kategorie przysłówków to przysłówki miejsca i przysłówki czasu.

Przysłówki te nie mają stałej pozycji w zdaniu, więc mogą występować przed lub po czasowniku.

Przysłówki miejsca:

Jedną z podkategorii przysłówków miejscaprzysłówki przyimkowe [los adverbios prepositivos], które łączą się z przyimkiem de w następujący sposób:

Adverbio + de + pronombre/sustantivo

Niektóre przykłady tych przysłówków to: dentro, fuera, abajo, arriba, delante, detrás, lejos, cerca…

Przysłówki czasu:

Istnieją różne rodzaje przysłówków czasu:

 • kolejności, porządku lub następstwa: primero, luego, después, finalmente…;
 • przyimkowe: są połączone z przyimkiem de: antes, después…;
 • dopełnienia czasowe, które wskazują na relacje czasowe: la semana pasada, ayer…;
 • przeczące: nunca.
  Może on występować w dwóch miejscach w zdaniu:

  • kiedy jest umieszczony po czasowniku, czasownik ten musi być w zaprzeczeniu (No lo he visto nunca.);
  • kiedy jest umieszczony przed czasownikiem, czasownik ten nie jest w zaprzeczeniu (Nunca veo la tele.).

Example

 • Primero fueron de paseo, luego de excursión;
 • Antes de tutearnos deberíamos tomarnos una copa juntos;
 • Ayer las vi en la piscina, igual que la semana pasada;
 • ¿Nunca habéis jugado al parchís?
 • No, nosotros no hemos jugado nunca al parchís ni a la oca.

Use

{Zobacz Przysłówki MiejscaPrzysłówki Czasu, poziom A1}

Summary

Los adverbios son palabras que tienen la función de modificar a un verbo, un adjetivo u otro adverbio en una frase.
Distinguimos adverbios delugary adverbios de tiempo. Los adverbios no tienen posición fija en la frase, por eso pueden ir antes o después del verbo.Por ejemplo:
— „Los chicos están abajo„. = Lo que más importa en la frase es dónde están los chicos;
— „Abajo están los chicos„. =  Lo que más importa en la frase es quién está abajo.
Revisa el contenido de la sección {Form}. A continuación pasa a la sección {Example} que te enseña el uso dentro de un contexto.

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations

This book is available in:
Español (original) | English | français | Italiano

Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License