Przysłówki Czasu i Miejsca

Contributors

Introduction

Przysłówki [los adverbios] modyfikują czasownik, przymiotnik lub inny przysłówek w zdaniu.

Przysłówki miejsca [los adverbios de lugar] (przysłówki przyimkowe) podają konkretne informacje na temat miejsca, w którym odbywa się czynność.

Przysłówki czasu [los adverbios de tiempo] (przysłówki oznaczające kolejność, porządek lub następstwo, przysłówki przyimkowe, przysłówki przeczenia) podają konkretne informacje na temat momentu i czasu, w którym czynność jest wykonywana.

Form

Dwie kategorie przysłówków to przysłówki miejsca i przysłówki czasu.

Przysłówki te nie mają stałej pozycji w zdaniu, więc mogą występować przed lub po czasowniku.

Przysłówki miejsca:

Jedną z podkategorii przysłówków miejscaprzysłówki przyimkowe [los adverbios prepositivos], które łączą się z przyimkiem de w następujący sposób:

Adverbio + de + pronombre/sustantivo

Niektóre przykłady tych przysłówków to: dentro, fuera, abajo, arriba, delante, detrás, lejos, cerca…

Przysłówki czasu:

Istnieją różne rodzaje przysłówków czasu:

 • kolejności, porządku lub następstwa: primero, luego, después, finalmente…;
 • przyimkowe: są połączone z przyimkiem de: antes, después…;
 • dopełnienia czasowe, które wskazują na relacje czasowe: la semana pasada, ayer…;
 • przeczące: nunca.
  Może on występować w dwóch miejscach w zdaniu:

  • kiedy jest umieszczony po czasowniku, czasownik ten musi być w zaprzeczeniu (No lo he visto nunca.);
  • kiedy jest umieszczony przed czasownikiem, czasownik ten nie jest w zaprzeczeniu (Nunca veo la tele.).

Example

 • Primero fueron de paseo, luego de excursión;
 • Antes de tutearnos deberíamos tomarnos una copa juntos;
 • Ayer las vi en la piscina, igual que la semana pasada;
 • ¿Nunca habéis jugado al parchís?
 • No, nosotros no hemos jugado nunca al parchís ni a la oca.

Use

{Zobacz Przysłówki MiejscaPrzysłówki Czasu, poziom A1}

Summary

Los adverbios son palabras que tienen la función de modificar a un verbo, un adjetivo u otro adverbio en una frase.
Distinguimos adverbios delugary adverbios de tiempo. Los adverbios no tienen posición fija en la frase, por eso pueden ir antes o después del verbo.Por ejemplo:
— „Los chicos están abajo„. = Lo que más importa en la frase es dónde están los chicos;
— „Abajo están los chicos„. =  Lo que más importa en la frase es quién está abajo.
Revisa el contenido de la sección {Form}. A continuación pasa a la sección {Example} que te enseña el uso dentro de un contexto.

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.Translations

This book is available in:
Español (original) | English | français | Italiano

Contributors

License