Tryb Rozkazujący Twierdzący

Advertising

Introduction

Tryb rozkazujący [el imperativo] to tryb gramatyczny używany do wydawania poleceń i rozkazów, proszenia i wyrażania życzeń. Istnieją dwa rodzaje: twierdzący [afirmativo] i przeczący [negativo].

Tryb rozkazujący twierdzący [el imperativo afirmativo] tworzony jest na dwa sposoby (czasowniki regularne i nieregularne) i służy do wydawania poleceń twierdzących.

Form

Charakterystyka formacji trybu rozkazującego twierdzącego wygląda następująco:

Końcówki [las desinencias] trybu rozkazującego twierdzącego w zależności od końcówki czasownika w bezokoliczniku wyglądają następująco:

 • czasowniki kończące się na –ar: -a, -e, -emos, -ad, -en; 
 • czasowniki kończące się na –er: -e, -a, -amos, -ed, -an;
 • czasowniki kończące się na –ir: -e, -a, -id, -amos, -an.

Tryb rozkazujący czasowników regularnych jest tworzony przez dodanie końcówek trybu rozkazującego twierdzącego:

 • 2 os. l. pojedynczej jest tworzona poprzez odcięcie -s (można powiedzieć, że aby osiągnąć formę trybu rozkazującego dla tej osoby używa się 3 osoby liczby pojedynczej trybu oznajmującego);
 • 2 os. l. mnogiej jest tworzona przez zmianę -r w okoliczniku na -d;
 • 1 os. l. mnogiej i 3 os. l. pojedynczej i mnogiej są tworzone przez zmianę -a- na -e-, lub -e- na -a-, w końcówce.

Zmiany te można zobaczyć w poniższej tabeli:

Persona Hablar (-AR) Comer (-ER) Vivir (-IR)
habla come vive
Él/Ella/Usted* hable coma viva
Nosotros/-as hablemos comamos vivamos
Vosotros/-as hablad comed vivid
Ellos/Ellas/Ustedes* hablen coman vivan

 

Example

 • Habla con tu madre para que sepa por qué no has aprobado;
 • Coma usted verduras, yo prefiero preguntarle al camarero si sirven filete;
 • Vivamos en paz y no cometamos el error de ir a la guerra;
 • Hablad y buscad la solución entre vosotros antes de preguntarme nada;
 • Coman ustedes sin prisa y, mientras, repasaremos la lección.

Use

Trybu rozkazującego używa się do:

 • wyrażania rozkazów, poleceń, próśb i życzeń;
 • wydawania bezpośrednich poleceń: Cruza la calle;
 • utrzymywania komunikacji za pomocą wyrażeń rozkazujących, które nabrały innych znaczeń: miraoye¿diga?¿dígame?;
 • wyrażania uprzejmości lub szacunku: perdona/perdone;
 • inicjowania wyjaśnień: Pues mira, cruza la calle…

Summary

El imperativo es un modo gramatical que se usa para expresar órdenes, mandatos, solicitudes y deseos.

Por ejemplo:
— „Siéntese, por favor„. = La forma de imperativo para tercera persona singular (usted);
— „Dime por qué quieres trabajar aquí„. = La forma de imperativo para segunda persona singular (tú).

Revisa el contenido de la sección {Form}. A continuación pasa a la sección {Example} que te enseña el uso dentro de un contexto.

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations

This book is available in:
Español (original) | English | français | Italiano

Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License