Tryb Rozkazujący Twierdzący

Contributors

Introduction

Tryb rozkazujący [el imperativo] to tryb gramatyczny używany do wydawania poleceń i rozkazów, proszenia i wyrażania życzeń. Istnieją dwa rodzaje: twierdzący [afirmativo] i przeczący [negativo].

Tryb rozkazujący twierdzący [el imperativo afirmativo] tworzony jest na dwa sposoby (czasowniki regularne i nieregularne) i służy do wydawania poleceń twierdzących.

Form

Charakterystyka formacji trybu rozkazującego twierdzącego wygląda następująco:

Końcówki [las desinencias] trybu rozkazującego twierdzącego w zależności od końcówki czasownika w bezokoliczniku wyglądają następująco:

 • czasowniki kończące się na –ar: -a, -e, -emos, -ad, -en; 
 • czasowniki kończące się na –er: -e, -a, -amos, -ed, -an;
 • czasowniki kończące się na –ir: -e, -a, -id, -amos, -an.

Tryb rozkazujący czasowników regularnych jest tworzony przez dodanie końcówek trybu rozkazującego twierdzącego:

 • 2 os. l. pojedynczej jest tworzona poprzez odcięcie -s (można powiedzieć, że aby osiągnąć formę trybu rozkazującego dla tej osoby używa się 3 osoby liczby pojedynczej trybu oznajmującego);
 • 2 os. l. mnogiej jest tworzona przez zmianę -r w okoliczniku na -d;
 • 1 os. l. mnogiej i 3 os. l. pojedynczej i mnogiej są tworzone przez zmianę -a- na -e-, lub -e- na -a-, w końcówce.

Zmiany te można zobaczyć w poniższej tabeli:

Persona Hablar (-AR) Comer (-ER) Vivir (-IR)
habla come vive
Él/Ella/Usted* hable coma viva
Nosotros/-as hablemos comamos vivamos
Vosotros/-as hablad comed vivid
Ellos/Ellas/Ustedes* hablen coman vivan

 

Example

 • Habla con tu madre para que sepa por qué no has aprobado;
 • Coma usted verduras, yo prefiero preguntarle al camarero si sirven filete;
 • Vivamos en paz y no cometamos el error de ir a la guerra;
 • Hablad y buscad la solución entre vosotros antes de preguntarme nada;
 • Coman ustedes sin prisa y, mientras, repasaremos la lección.

Use

Trybu rozkazującego używa się do:

 • wyrażania rozkazów, poleceń, próśb i życzeń;
 • wydawania bezpośrednich poleceń: Cruza la calle;
 • utrzymywania komunikacji za pomocą wyrażeń rozkazujących, które nabrały innych znaczeń: miraoye¿diga?¿dígame?;
 • wyrażania uprzejmości lub szacunku: perdona/perdone;
 • inicjowania wyjaśnień: Pues mira, cruza la calle…

Summary

El imperativo es un modo gramatical que se usa para expresar órdenes, mandatos, solicitudes y deseos.

Por ejemplo:
— „Siéntese, por favor„. = La forma de imperativo para tercera persona singular (usted);
— „Dime por qué quieres trabajar aquí„. = La forma de imperativo para segunda persona singular (tú).

Revisa el contenido de la sección {Form}. A continuación pasa a la sección {Example} que te enseña el uso dentro de un contexto.

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.Translations

This book is available in:
Español (original) | English | français | Italiano

Contributors

License