Zaimki Osobowe Akcentowane

Contributors

Introduction

Zaimki [los pronombres] to słowa, które zastępują rzeczowniki (ludzi, zwierzęta, fakty lub rzeczy), aby uniknąć powtórzeń.

Zaimki osobowe akcentowane [los pronombres personales tónicos] mogą pełnić w zdaniu te same funkcje, co rzeczownik, czyli funkcjonować jako podmiot, przydawka lub jako końcówka przyimka.

Form

Zaimki osobowe akcentowane mają następujące cechy:
 • mogą funkcjonować jako podmiot (tú sabrás), jako przydawka (los culpables son ellos) lub jako końcówka przyimka (mi hermano vendrá con nosotros);
 • zachowują one osobę, liczbę i rodzaj rzeczownika, który zastępują;
 • mogą występować samodzielnie.

Zaimki osobowe akcentowane mogą być dwojakiego rodzaju: nieprzyimkowe [no preposicionales] i przyimkowe [preposicionales]:

Nieprzyimkowe:

Zaimkom osobowym akcentowanym nieprzyimkowym nie towarzyszy przyimek.

Mają następujące formy:

PERSONA SINGULAR PLURAL
1.a Yo Nosotros/-as
2.a Vosotros/-as
3.a Él/Ella/Usted Ellos/Ellas/Ustedes

Przyimkowe:

Zaimki osobowe akcentowane przyimkowe:

 • zawsze towarzyszy im przyimek;
 • po konkretnych formach 1, 2, i 3 osoby liczby pojedynczej (ti y) następują przyimki (np.: a, para…);
 • kiedy zaimek akcentowany przyimkowy i zaimek nieakcentowany pojawiają się w tym samym zdaniu, w tym samym czasie, następuje reduplikacja zaimków. Innymi słowy, zaimki akcentowane nie mogą być używane oddzielnie: A mí me gustan los perros. / A mí gustan los perros.

Mają następujące formy:

PERSONA SINGULAR PLURAL
1.a nosotros/as
2.a ti vosotros/as
3.a

NOTA: Kiedy formy , ti sá poprzedzone przyimkiem con, następuje zmiana w conmigo, contigoconsigo (formy mieszane).

Example

Nieprzyimkowe:

 • Yo soy una persona tranquila, adoro la lluvia;
 • siempre dices que tienes frío;
 • Ella se quedó mirando la Luna mientras él la observaba;
 • Pues nosotros estamos a punto de descubrir un planeta habitable;
 • ¿Vosotras nunca habéis volado por el cielo?
 • Ellos viven en un mundo completamente distinto.

Przyimkowe:

 • A me gusta la lluvia;
 • A ti el frío nunca te molestó. → Creo que me confundes contigo, yo odio el frío;
 • A ella la Luna le parecía preciosa;
 • Descubrir un planeta habitable sería algo muy importante para nosotros;
 • ¿Está Paco volando con vosotras por el cielo? Conmigo no está;
 • El mundo es de todos y, por supuesto, también de ellos.

Use

Zaimki osobowe akcentowane są używane w odniesieniu do osoby, zwierzęcia lub rzeczy, znanej lub wspomnianej. W 1 i 2 osobie są używane w odniesieniu do ludzi, a ich użycie różni się w zależności od ich rodzaju:

 • zaimki osobowe akcentowane nieprzyimkowe mają wartość anaforyczną, która plasuje je przed czasownikiem jako źródło tematyzowania, tak, aby wyróżniały się w zdaniu (Con él me divierto). Innymi słowy, odnoszą się one do elementu poprzedzającego zdanie (osoby lub rzeczy), wspomnianego wcześniej;
 • zaimki osobowe akcentowane przyimkowe są używane z przyimkiem a, są używane przy dopełnieniu dalszym i reprezentują osobę doświadczającą (Esto me pasa solo a .), adresata, destynację lub cel (Te lo digo a ti.). Pomagają one również przy wyrażaniu kontrastu (A ti te gusta la ópera, pero a me gustan más los musicales.).

Summary

Los pronombres personales tónicos pueden cumplir dentro de una oración las mismas funciones que un sustantivo, es decir, funcionar como sujeto, atributo o término de preposición.

Los pronombres personales tónicos no preposicionales son: yo, , él/ella/usted, nosotros/-as, vosotros/-as, ellos/ellas/ustedes.

Por ejemplo:
— „Yo tengo un perro y ella tiene dos gatos„. = sin preposiciones;

Los pronombres personales tónicos preposicionales son: , ti, , nosotros/-as, vosotros/-as, .

Por ejemplo:

— „mí me gustan los perros y a ella los gatos„. = Con la preposición a;

NOTA: Las formas , ti y , cuando son precedidas por la preposición con, cambian en conmigo, contigo, consigo.

Por ejemplo:

— „Me gusta ir de vacaciones contigo„. = Con la preposición con (va junto en una sola palabra).

Revisa el contenido de la sección {Form}. A continuación pasa a la sección {Example} que te enseña el uso dentro de un contexto.

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.Translations

This book is available in:
Español (original) | English | français | Italiano

Contributors

License