Liczby porządkowe

Advertising

Introduction

Liczby [los números] mogą by reprezentowane przez cyfry lub słowa i zazwyczaj wyrażają ilość (liczebniki główne) lub kolejność w sekwencji (liczebniki porządkowe).

Liczebniki porządkowe [los números ordinales] są używane do wskazywania kolejności w sekwencji.

Form

Liczebniki porządkowe towarzyszą rzeczownikowi, z którym są identyczne nie tylko pod względem rodzaju a także liczby. Mogą być umieszczone przed lub po rzeczowniku, gdy są przyrównane do przymiotników jakościujących; w tym przypadku pełnią funkcję określnika.

Pierwsze dziesięć liczebników porządkowych w rodzajach męskim i żeńskim oraz w liczbie pojedynczej i mnogiej wygląda następująco:

Abreviatura de masculino Número en masculino (singular/plural)
1.o /os primero/primeros
2.o/os segundo/segundos
3.o/os tercero/terceros
4.o/os cuarto/cuartos
5.o/os quinto/quintos
6.o/os sexto/sextos
7.o/os  séptimo/séptimos
8.o/os octavo/octavos
9.o/os noveno/novenos
10.o/os décimo/décimos
Abreviatura de femenino Número en femenino (singular/plural)
1.a/as primera/primeras
2.a/as segunda/segundas
3.a/as tercera/terceras
4.a/as cuarta/cuartas
5.a/as quinta/quintas
6.a/as sexta/sextas
7.a/as séptima/séptimas
8.a/as octava/octavas
9.a/as novena/novenas
10.a/as décima/décimas

NOTA: Liczebniki porządkowe primerotercero występują w ich skróconej formie primer (skrót 1.er) i tercer (3.er) przed rzeczownikami rodzaju męskiego w liczbie pojedynczej.

Example

  • Este es mi segundo coche;
  • Tu bebé es el octavo que nace hoy;
  • Ella ha cumplido su décimo cumpleaños;
  • Es el séptimo día de agosto;
  • A ver qué echan en la sexta cadena;
  • La historia comenzó el primer año después de Cristo.

Use

{Zobacz Liczebniki Porządkowe, poziom A1}

Summary

[Summary]

Por ejemplo:

— „Lucas es mi primer hijo”= masculino singular; 

— „Ella es mi segunda hija”= femenino singular; 

— „Los gemelos son sus primeros hijos”= masculino plural.

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations

This book is available in:
Español (original) | English | français | Italiano

Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License