Liczby porządkowe

Contributors

Introduction

Liczby [los números] mogą by reprezentowane przez cyfry lub słowa i zazwyczaj wyrażają ilość (liczebniki główne) lub kolejność w sekwencji (liczebniki porządkowe).

Liczebniki porządkowe [los números ordinales] są używane do wskazywania kolejności w sekwencji.

Form

Liczebniki porządkowe towarzyszą rzeczownikowi, z którym są identyczne nie tylko pod względem rodzaju a także liczby. Mogą być umieszczone przed lub po rzeczowniku, gdy są przyrównane do przymiotników jakościujących; w tym przypadku pełnią funkcję określnika.

Pierwsze dziesięć liczebników porządkowych w rodzajach męskim i żeńskim oraz w liczbie pojedynczej i mnogiej wygląda następująco:

Abreviatura de masculino Número en masculino (singular/plural)
1.o /os primero/primeros
2.o/os segundo/segundos
3.o/os tercero/terceros
4.o/os cuarto/cuartos
5.o/os quinto/quintos
6.o/os sexto/sextos
7.o/os  séptimo/séptimos
8.o/os octavo/octavos
9.o/os noveno/novenos
10.o/os décimo/décimos
Abreviatura de femenino Número en femenino (singular/plural)
1.a/as primera/primeras
2.a/as segunda/segundas
3.a/as tercera/terceras
4.a/as cuarta/cuartas
5.a/as quinta/quintas
6.a/as sexta/sextas
7.a/as séptima/séptimas
8.a/as octava/octavas
9.a/as novena/novenas
10.a/as décima/décimas

NOTA: Liczebniki porządkowe primerotercero występują w ich skróconej formie primer (skrót 1.er) i tercer (3.er) przed rzeczownikami rodzaju męskiego w liczbie pojedynczej.

Example

  • Este es mi segundo coche;
  • Tu bebé es el octavo que nace hoy;
  • Ella ha cumplido su décimo cumpleaños;
  • Es el séptimo día de agosto;
  • A ver qué echan en la sexta cadena;
  • La historia comenzó el primer año después de Cristo.

Use

{Zobacz Liczebniki Porządkowe, poziom A1}

Summary

[Summary]

Por ejemplo:

— „Lucas es mi primer hijo”= masculino singular; 

— „Ella es mi segunda hija”= femenino singular; 

— „Los gemelos son sus primeros hijos”= masculino plural.

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.Translations

This book is available in:
Español (original) | English | français | Italiano

Contributors

License