Bezokolicznikowe Wyrażenia Modalne

Advertising

Introduction

Wyrażenie czasownikowe [la perífrasis verbal] jest konstrukcją gramatyczną składającą się z dwóch lub więcej czasowników, które funkcjonują w zdaniu jako jeden. W tych przypadkach, czasownik posiłkowy (odmieniony) jest połączony z innym, nieosobowym czasownikiem posiłkowym, który nie odmienia się przez liczbę i rodzaj ( może to być bezokolicznik, imiesłów czynny lub imiesłów bierny).

Wyrażenia modalne [las perífrasis modales] są używane do wyrażania obowiązku, możliwości, konieczności lub do obrazowania innych wyrazów nastawienia mówiącego.

Form

Bezokolicznikowe wyrażenia modalne są tworzone z odmienionym czasownikiem, po którym następuje bezokolicznik.

Główne bezokolicznikowe wyrażenia modalne to:

 • poder + bezokolicznik (czasownik modalny);
 • tener que + bezokolicznik;
 • hay que + bezokolicznik.

Example

 • Puedo ir a clases de piano y de violín al mismo tiempo;
 • Tienes que enseñarme a cantar pop tan bien como tú;
 • Para bailar la salsa hay que tener un poco de gracia;
 • Son necesarias muchas horas de estudio para poder tocar la guitarra perfectamente;
 • Tenemos que leerle un cuento a nuestra sobrina antes de dormir;
 • Hay que activar el flash para hacer fotos por la noche.

Use

Wyrażenia modalne są używane do wyrażania obowiązku, możliwości, konieczności lub wnioskowania o ty, co jest uważane za oczywiste lub do obrazowania innych przejawów nastawienia mówiącego:

 • poder + bezokolicznik wyraża możliwość lub pozwolenie, a także założenie;
 • tener que + bezokolicznik wyraża obowiązek, konieczność lub wnioskowanie o tym, co jest brane za pewnik;
 • hay que + bezokolicznik wyraża obowiązek lub konieczność w sposób ogólny, a nie spersonalizowany.

Summary

[Summary]

Por ejemplo:
— „Me gustaría poder hablar inglés” = después del modal poder el verbo hablar va en infinitivo;

— „Para ser abogada tienes que estudiar derecho” = después de tener que el verbo estudiar va en infinitivo;

— „Hay que estudiar derecho para ser abogado” = después de hay que el verbo estudiar va en infinitivo.

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations

This book is available in:
Español (original) | English | français | Italiano

Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License