Bezokolicznikowe Wyrażenia Modalne

Contributors

Introduction

Wyrażenie czasownikowe [la perífrasis verbal] jest konstrukcją gramatyczną składającą się z dwóch lub więcej czasowników, które funkcjonują w zdaniu jako jeden. W tych przypadkach, czasownik posiłkowy (odmieniony) jest połączony z innym, nieosobowym czasownikiem posiłkowym, który nie odmienia się przez liczbę i rodzaj ( może to być bezokolicznik, imiesłów czynny lub imiesłów bierny).

Wyrażenia modalne [las perífrasis modales] są używane do wyrażania obowiązku, możliwości, konieczności lub do obrazowania innych wyrazów nastawienia mówiącego.

Form

Bezokolicznikowe wyrażenia modalne są tworzone z odmienionym czasownikiem, po którym następuje bezokolicznik.

Główne bezokolicznikowe wyrażenia modalne to:

 • poder + bezokolicznik (czasownik modalny);
 • tener que + bezokolicznik;
 • hay que + bezokolicznik.

Example

 • Puedo ir a clases de piano y de violín al mismo tiempo;
 • Tienes que enseñarme a cantar pop tan bien como tú;
 • Para bailar la salsa hay que tener un poco de gracia;
 • Son necesarias muchas horas de estudio para poder tocar la guitarra perfectamente;
 • Tenemos que leerle un cuento a nuestra sobrina antes de dormir;
 • Hay que activar el flash para hacer fotos por la noche.

Use

Wyrażenia modalne są używane do wyrażania obowiązku, możliwości, konieczności lub wnioskowania o ty, co jest uważane za oczywiste lub do obrazowania innych przejawów nastawienia mówiącego:

 • poder + bezokolicznik wyraża możliwość lub pozwolenie, a także założenie;
 • tener que + bezokolicznik wyraża obowiązek, konieczność lub wnioskowanie o tym, co jest brane za pewnik;
 • hay que + bezokolicznik wyraża obowiązek lub konieczność w sposób ogólny, a nie spersonalizowany.

Summary

[Summary]

Por ejemplo:
— „Me gustaría poder hablar inglés” = después del modal poder el verbo hablar va en infinitivo;

— „Para ser abogada tienes que estudiar derecho” = después de tener que el verbo estudiar va en infinitivo;

— „Hay que estudiar derecho para ser abogado” = después de hay que el verbo estudiar va en infinitivo.

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.Translations

This book is available in:
Español (original) | English | français | Italiano

Contributors

License