Rzeczowniki Pospolite i Nazwy Własne

Advertising

Introduction

Rzeczowniki [los sustantivos] to słowa, które służą do nazywania osób, rzeczy i zwierząt, które mają rodzaj i liczbę.

Rzeczowniki pospolite [nombres comunes] to rzeczowniki, które służą do nazywania ludzi, zwierząt i miejsc lub rzeczy w sposób ogólny.

Nazwy własne [nombres propios] to rzeczowniki, które służą do nazywania osób lub zwierząt (antroponimy) oraz miejsc (toponimy), w sposób jednoznaczny i konkretny.

Form

Rzeczowniki pospolite i nazwy własne obejmują różne kategorie słów.

Rzeczowniki pospolite:

Inną podgrupą rzeczowników pospolitychrzeczowniki ewentywne [los nombres eventivos], oznaczające wydarzenia lub procesy: accidente, batalla, concierto, crisis

Nazwy własne:

Inne kategorie, w których klasyfikuje się nazwy własne to:

 1. toponimy z rodzajnikiem (La Coruña, La Rioja, El Salvador);
 2. nazwy instytucji (Instituto Cervantes, Universidad Complutense);
 3. nazwy stanowisk i departamentów (Director, Centro de idiomas);
 4. nazwy przedmiotów bądź dyscyplin (Matemáticas, Medicina);
 5. nazwy okresów czasu (Nochevieja, Pascua).

Example

Rzeczowniki pospolite:

  • Esta tarde ha habido un accidente en la plaza;
  • Unos actores han representado la batalla hace un momento;
  • Esta noche hay un concierto de rock;
  • La crisis actual es del todo increíble.

Nazwy własne:

  1. No hay nada más divino que La Rioja y sus vinos;
  2. El Instituto Cervantes sabe más de gramática que nadie;
  3. En el Centro de idiomas están seguros de que aprobaremos;
  4. La profesora de Matemáticas nos enseñó a multiplicar esta mañana;
  5. En Nochevieja se sale de fiesta durante toda la noche.

Use

Rzeczowników pospolitych używa się do:

 • ogólnie odnosić się do ludzi, zwierząt, miejsc lub rzeczy;
 • określić coś co należy do tego samego gatunku lub ma te same cechy.

Nazw własnych używa się do nazywania w sposób wyjątkowy i niepowtarzalny:

 • zwierząt, nazwisk, ulic, miast i miejscowości, kontynentów, rzeczy z nazwą w liczbie pojedynczej, wydarzeń, krajów, osób i wsi.

Summary

Los nombres comunes son sustantivos que se usan para nombrar a las personas, cosas sin identificarlas en particular, sino a cualquier cosa que sea de su misma especie o características.

Los nombres propios son sustantivos que se usan para nombrar a personas, animales, lugares, cosas con un nombre en singular, de forma única e irrepetible.

Por ejemplo:
— „La hermana / El perro / Un barco” = Nombres comunes para las personas, cosas sin identificarlas en particular, sino a cualquier cosa que sea de su misma especie o características;
— „Jorge / Madrid / Titanic” = Nombres propios para personas, animales, lugares, cosas con un nombre en singular, de forma única e irrepetible.

Revisa el contenido de la sección {Form}. A continuación pasa a la sección {Example} que te enseña el uso dentro de un contexto.

 

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations

This book is available in:
Español (original) | English | français | Italiano

Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License