Rzeczowniki Pospolite i Nazwy Własne

Contributors

Introduction

Rzeczowniki [los sustantivos] to słowa, które służą do nazywania osób, rzeczy i zwierząt, które mają rodzaj i liczbę.

Rzeczowniki pospolite [nombres comunes] to rzeczowniki, które służą do nazywania ludzi, zwierząt i miejsc lub rzeczy w sposób ogólny.

Nazwy własne [nombres propios] to rzeczowniki, które służą do nazywania osób lub zwierząt (antroponimy) oraz miejsc (toponimy), w sposób jednoznaczny i konkretny.

Form

Rzeczowniki pospolite i nazwy własne obejmują różne kategorie słów.

Rzeczowniki pospolite:

Inną podgrupą rzeczowników pospolitychrzeczowniki ewentywne [los nombres eventivos], oznaczające wydarzenia lub procesy: accidente, batalla, concierto, crisis

Nazwy własne:

Inne kategorie, w których klasyfikuje się nazwy własne to:

 1. toponimy z rodzajnikiem (La Coruña, La Rioja, El Salvador);
 2. nazwy instytucji (Instituto Cervantes, Universidad Complutense);
 3. nazwy stanowisk i departamentów (Director, Centro de idiomas);
 4. nazwy przedmiotów bądź dyscyplin (Matemáticas, Medicina);
 5. nazwy okresów czasu (Nochevieja, Pascua).

Example

Rzeczowniki pospolite:

  • Esta tarde ha habido un accidente en la plaza;
  • Unos actores han representado la batalla hace un momento;
  • Esta noche hay un concierto de rock;
  • La crisis actual es del todo increíble.

Nazwy własne:

  1. No hay nada más divino que La Rioja y sus vinos;
  2. El Instituto Cervantes sabe más de gramática que nadie;
  3. En el Centro de idiomas están seguros de que aprobaremos;
  4. La profesora de Matemáticas nos enseñó a multiplicar esta mañana;
  5. En Nochevieja se sale de fiesta durante toda la noche.

Use

Rzeczowników pospolitych używa się do:

 • ogólnie odnosić się do ludzi, zwierząt, miejsc lub rzeczy;
 • określić coś co należy do tego samego gatunku lub ma te same cechy.

Nazw własnych używa się do nazywania w sposób wyjątkowy i niepowtarzalny:

 • zwierząt, nazwisk, ulic, miast i miejscowości, kontynentów, rzeczy z nazwą w liczbie pojedynczej, wydarzeń, krajów, osób i wsi.

Summary

Los nombres comunes son sustantivos que se usan para nombrar a las personas, cosas sin identificarlas en particular, sino a cualquier cosa que sea de su misma especie o características.

Los nombres propios son sustantivos que se usan para nombrar a personas, animales, lugares, cosas con un nombre en singular, de forma única e irrepetible.

Por ejemplo:
— „La hermana / El perro / Un barco” = Nombres comunes para las personas, cosas sin identificarlas en particular, sino a cualquier cosa que sea de su misma especie o características;
— „Jorge / Madrid / Titanic” = Nombres propios para personas, animales, lugares, cosas con un nombre en singular, de forma única e irrepetible.

Revisa el contenido de la sección {Form}. A continuación pasa a la sección {Example} que te enseña el uso dentro de un contexto.

 

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.Translations

This book is available in:
Español (original) | English | français | Italiano

License