Rodzajniki Określone

Advertising

Introduction

Rodzajniki [los artículos] to słowa, które towarzyszą rzeczownikowi. Mogą być one określone lub nieokreślone.

Rodzajniki określone [los artículos definidos] są używane, aby odnieść się do czegoś konkretnego, znanego mówiącemu.

Form

Rodzajniki określone są umieszczane w następujących miejscach w zdaniu:

 • zawsze po powszechnych określnikach ilości todo/-a/-os/-as;
 • czasami z liczbowymi określnikami ilości (los dos chicos);
 • zawsze z rzeczownikami, które wyrażają czynności rozrywkowe (juego al fútbol);
 • zawsze z rzeczownikami podmiotowymi w konstrukcjach z czasownikami typu gustar, encantar, doler, interesar, apetecer… (Me encanta la paella).

Nie są używane:

 • nigdy z modyfikatorami stopniowania: (la comida muy buena);
 • z powodu niekompatybilności ze strukturami dzierżawczymi i dopełnieniami miary, bez modyfikatora ograniczającego:
  *Tiene el perro / Tiene el perro de Juan.

Example

 • Todos los monumentos eran de piedra;
 • Las dos estatuas se miraban mutuamente en silencio;
 • Solía jugar a la consola del centro comercial;
 • Me gusta el pollo que venden en esa carnicería;
 • Os duelen las muelas desde que fuisteis a la frutería;
 • El Noroeste es el lugar opuesto del Sudeste.

Use

Rodzajniki określone są używane z następującymi głównymi wartościami lub znaczeniami:

 • użycie anaforyczne, czyli gdy mówi się o czymś już raz wspomnianym (np.: El curso es interesante);
 • użycie deiktyczne w oparciu o sytuację pozajęzykową (np.: ¿Puedes cerrar la puerta, por favor?);
 • niezbywalne posiadanie (np.: Me duele la cabeza, zamiast: Duele mi cabeza);
 • wartość pospolita (np.: Leo el periódico);
 • wartość rzeczownikowa, czyli w przypadku pominięcia nazwy czegoś (np.: Compra el nuevo).

Nie są używane:

 • z modyfikatorami stopniowania.

Summary

Los artículos son palabras que acompañan al sustantivo. Los definidos se utilizan para referirse a algo conocido por el hablante, algo que se puede identificar.

Por ejemplo:
— „¿Hay una farmacia por aquí?” = Con la forma verbal hay;
— „Todos los chicos está en la otra sala„. = Con cuantificadores numerales;
— „Me duele la pierna„. = Con el verbo doler.

Revisa el contenido de la sección {Form}. A continuación pasa a la sección {Example} que te enseña el uso dentro de un contexto.

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations

This book is available in:
Español (original) | English | français | Italiano

Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License