Zaimki Wskazujące

Advertising

Introduction

Zaimki [los pronombres] to słowa, które zastępują rzeczowniki (ludzi, zwierzęta, fakty lub rzeczy), aby uniknąć powtórzeń.

Zaimki wskazujące [los pronombres demostrativos]  służą do nazywania i rozróżniania elementów, które zostały już wcześniej wymienione, ale bez powtarzania ich.

Form

Zaimki wskazujące są używane zamiast rzeczownika jako podmiot, dopełnienie bliższe lub dalsze i są różne zależnie od rodzaju i liczby. Wskazują one na stopień bliskości rzeczy względem mówiącego, ale w odróżnieniu od przymiotników wskazujących, zaimki nie są umieszczane przed rzeczownikiem, ale go zastępują.

Zaimki wskazujące mają te same formy co przymiotniki wskazujące:

Distancia Singular Masculino  Singular Femenino
Corta este esta
Media ese esa
Larga aquel aquella

 

Distancia Plural Masculino  Plural Femenino
Corta estos estas
Media esos esas
Larga aquellos aquellas

NOTA: Istnieją formy nijakie liczby pojedynczej zaimków wskazujących: esto, eso, aquello. Zawsze są one umieszczane przed czasownikiem kopulatywnym (ser, estar) w zdaniach zdaniach łącznych.

Example

 • Esta tarde voy a hacer el pastel cambiando de ingredientes;
 • Estos días estoy contenta, me apetece ir al parque;
 • Pedro llamó a Miguel la semana pasada, pero este no le hizo caso;
 • A la literatura barroca, que tanto me encanta, contribuyeron sobre todo Góngora y Quevedo, siendo este representante del conceptismo y aquel del culteranismo (este = Quevedo, aquel = Góngora);
 • ¿Es este el libro que me pediste con tanta educación? → Sí, ese es;
 • Aquella de allá es la chaqueta que os presté hace diez años.

Use

Zaimek wskazujący jest używany do:

 • wskazywania czasu, w którym odbywa się akcja;
 • odnoszenia się do osoby, zwierzęcia lub rzeczy i określają odległość pomiędzy nimi a mówiącym;
 • zastępowania rzeczowników, które już się pojawiły w rozmowie, aby się nie powtarzały.

Użycie różnych zaimków wskazujących odpowiada różnym sytuacjom, w jakich znajduje się rzecz, o której mowa:

 • este/-a/-os/-as: wykazuje bliskość mówiącego;
 • ese/-a/-os/-as: wykazuje bliskość słuchacza;
 • aquel/-a/-os/-as: wykazuje oddalenia zarówno od mówiącego i słuchacza.

Esto, eso i aquello (formy nijakie) są używane do wskazywania czegoś bez użycia imienia

Summary

Los pronombres demostrativos sirven para nombrar y distinguir elementos que ya se han mencionado anteriormente, pero sin repetirlos. Se dividen en tres series: de 1.er, 2.ode 3.er grado, según la distancia a la que se encuentra lo señalado respecto del hablante. También se pueden referir a un objeto desconocido. Además presentan variaciones de género y número.

Por ejemplo:
— „Esta mesa está rota.” = La mesa está cerca y es de género femenino singular;
— „Ese chico es muy alto.” = El chico es de género masculino singular y está un poco lejos;
— „Aquellas chicas son guapas.” = Las chicas están lejos y son de género femenino plural.

Revisa el contenido de la sección {Form}. A continuación pasa a la sección {Example} que te enseña el uso dentro de un contexto.

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations

This book is available in:
Español (original) | English | français | Italiano

Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License