Zaimki Wskazujące

Contributors

Introduction

Zaimki [los pronombres] to słowa, które zastępują rzeczowniki (ludzi, zwierzęta, fakty lub rzeczy), aby uniknąć powtórzeń.

Zaimki wskazujące [los pronombres demostrativos]  służą do nazywania i rozróżniania elementów, które zostały już wcześniej wymienione, ale bez powtarzania ich.

Form

Zaimki wskazujące są używane zamiast rzeczownika jako podmiot, dopełnienie bliższe lub dalsze i są różne zależnie od rodzaju i liczby. Wskazują one na stopień bliskości rzeczy względem mówiącego, ale w odróżnieniu od przymiotników wskazujących, zaimki nie są umieszczane przed rzeczownikiem, ale go zastępują.

Zaimki wskazujące mają te same formy co przymiotniki wskazujące:

Distancia Singular Masculino  Singular Femenino
Corta este esta
Media ese esa
Larga aquel aquella

 

Distancia Plural Masculino  Plural Femenino
Corta estos estas
Media esos esas
Larga aquellos aquellas

NOTA: Istnieją formy nijakie liczby pojedynczej zaimków wskazujących: esto, eso, aquello. Zawsze są one umieszczane przed czasownikiem kopulatywnym (ser, estar) w zdaniach zdaniach łącznych.

Example

 • Esta tarde voy a hacer el pastel cambiando de ingredientes;
 • Estos días estoy contenta, me apetece ir al parque;
 • Pedro llamó a Miguel la semana pasada, pero este no le hizo caso;
 • A la literatura barroca, que tanto me encanta, contribuyeron sobre todo Góngora y Quevedo, siendo este representante del conceptismo y aquel del culteranismo (este = Quevedo, aquel = Góngora);
 • ¿Es este el libro que me pediste con tanta educación? → Sí, ese es;
 • Aquella de allá es la chaqueta que os presté hace diez años.

Use

Zaimek wskazujący jest używany do:

 • wskazywania czasu, w którym odbywa się akcja;
 • odnoszenia się do osoby, zwierzęcia lub rzeczy i określają odległość pomiędzy nimi a mówiącym;
 • zastępowania rzeczowników, które już się pojawiły w rozmowie, aby się nie powtarzały.

Użycie różnych zaimków wskazujących odpowiada różnym sytuacjom, w jakich znajduje się rzecz, o której mowa:

 • este/-a/-os/-as: wykazuje bliskość mówiącego;
 • ese/-a/-os/-as: wykazuje bliskość słuchacza;
 • aquel/-a/-os/-as: wykazuje oddalenia zarówno od mówiącego i słuchacza.

Esto, eso i aquello (formy nijakie) są używane do wskazywania czegoś bez użycia imienia

Summary

Los pronombres demostrativos sirven para nombrar y distinguir elementos que ya se han mencionado anteriormente, pero sin repetirlos. Se dividen en tres series: de 1.er, 2.ode 3.er grado, según la distancia a la que se encuentra lo señalado respecto del hablante. También se pueden referir a un objeto desconocido. Además presentan variaciones de género y número.

Por ejemplo:
— „Esta mesa está rota.” = La mesa está cerca y es de género femenino singular;
— „Ese chico es muy alto.” = El chico es de género masculino singular y está un poco lejos;
— „Aquellas chicas son guapas.” = Las chicas están lejos y son de género femenino plural.

Revisa el contenido de la sección {Form}. A continuación pasa a la sección {Example} que te enseña el uso dentro de un contexto.

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.Translations

This book is available in:
Español (original) | English | français | Italiano

Contributors

License