Zdania Podrzędne Porównawcze Równości lub Ekwiwalencji

Advertising

Introduction

Zdanie podrzędne [la oración subordinada] jest rodzajem zdania złożonego [la oración compuesta], które jest strukturalnie zależne od rdzenia innego zdania, zwanego zdaniem głównym [la oración principal].

Istnieją trzy rodzaje zdań podrzędnych: rzeczownikoweprzymiotnikowe (lub relacyjne) i przysłówkowe [sustantivas, adjetivas (o de relativo) i adverbiales].

Zdania podrzędne [las oraciones subordinadas adverbiales comparativas] wyrażają porównanie równości [igualdad]niższości [inferioridad] lub wyższości [superioridad] w stosunku do tego co jest wyrażone w zdaniu głównym, z którym są połączone za pomocą spójników. Zdania podrzędne podrzędne równości lub ekwiwalencji [las oraciones subordinadas comparativas de igualdad o equivalencia] wskazują na równość w odniesieniu do tego, co jest wyrażone w zdaniu głównym.

Form

Zdania podrzędne porównawcze równości lub ekwiwalencji łączą się ze zdaniem głównym za pomocą różnych łączników:

 • tan… como jest formą nieodmienną [invariable] i jest używane z rzeczownikami z zaimkami określającym i zaimkami osobowymi:
  … + tan + adjetivo / adverbio + como + sustantivo con determinante / pronombre sujeto;
 • tanto/-a/-os/-as… como jest formą odmienną [variable], przez co słowo tanto ma identyczną liczbę i rodzaj jak rzeczownik, do którego się odnosi. Używa się go z rzeczownikami z zaimkami określającymi lub zaimkami osobowymi:
  … + tanto/-a/-os/-as + sustantivo + como + sustantivo con determinante / pronombre sujeto;
 • tanto…  como jest formą nieodmienną [invariable], która następuje po czasownikach. Używa się go z rzeczownikami z zaimkami określającymi lub zaimkami osobowymi:
  … + verbo + tanto como + sustantivo con determinante/pronombre sujeto.

Example

 • Ellos solos llamaron a la policía. Los hijos son tan traviesos como el padre;
 • Estaba tan grave como para llevarle en ambulancia;
 • Tanto las monedas como los billetes son una forma de dinero;
 • La Seguridad Social es tanto para los niños como para los adultos;
 • Este niño gobierna en casa tanto como un dictador;
 • Este año no creo que pueda salir a la calle tanto como me hubiera gustado.

Use

Zdania podrzędne porównawcze równości lub ekwiwalencji są używane do wyrażania równości w odniesieniu do tego co jest wyrażone w zdaniu głównym i aby porównać dwa obiekty:

 • tan… como jest używane do porównywania cech, gdy istnieje równość między pojęciami;
 • tanto/-a/-os/-as… como jest używane do porównywania ilości przedmiotów;
 • tanto… como jest używane do porównania częstotliwości lub intensywności pomiędzy działaniami.

Summary

La oración comparativa de igualdad se usa para poner en comparación de igualdad dos términos.

Las estructuras son:
… + tan + adjetivo/adverbio + como + …;
… + tanto/a/os/as + sustantivo + como + …;
… + verbo + tanto como + …

Por ejemplo:

— „La hija es tan rubia como el padre„= se utiliza para expresar igualdad de una cualidad (ser rubio);

— „Tanto el padre como la hija son rubios„= se utiliza para expresar que las dos personas (el padre y la hija) tienen una cualidad;

— „No vamos a poder salir tanto como nos gustaría„= se utiliza para expresar intensidad de lo que nos gustaría.

Revisa el contenido de la sección {Form}. A continuación pasa a la sección {Example} que te enseña el uso dentro de un contexto.

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations

This book is available in:
Español (original) | English | français | Italiano

Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License