Czasownik Haber w Trybie Oznajmującym Czasu Teraźniejszego

Advertising

Introduction

Tryb oznajmujący czasu teraźniejszego [el presente de indicativo] to czas gramatyczny, który wyraża czynności, które mają miejsce w momencie mówienia, rzeczy ogólne, zwyczajowe a także czynności przyszłe.

Czasownik haber zazwyczaj służy jako czasownik posiłkowy w czasach złożonych.

Form

Czasownik haber w formie osobowej w trybie oznajmującym czasu teraźniejszego jest używany jako czasownik posiłkowy przy tworzeniu czasu gramatycznego przeszłego dokonanego złożonego (np.: he hablado).

Struktura konstrukcji z czasownikiem haber w formie osobowej jest następująca:
(Sujeto +) Haber + participio pasado + …

Czasownik haber w trybie oznajmującym czasu teraźniejszego jest nieregularny i odmienia się w następujący sposób:

Persona Haber
Yo he
has
Él/Ella/Usted ha
Nosotros/-as hemos
Vosotros/-as habéis
Ellos/Ellas/Ustedes han

Example

  • Yo he comprado gel de ducha;
  • has limpiado la bañera;
  • Ella ha gastado toda mi crema hidratante;
  • Nosotros no hemos usado nunca desodorante;
  • ¿Vosotras habéis compartido la pasta de dientes alguna vez?
  • Ellos siempre han tenido el mejor equipo de fútbol.

Use

Forma osobowa czasownika haber jest używana do koniugacji innych czasowników w czasach złożonych. Odmieniany w trybie oznajmującym czasu teraźniejszego, jest używany do tworzenia czasu przeszłego złożonego.

Summary

El verbo haber tiene una conjugación irregular y es hay que estudiarlo junto con su uso.

Por ejemplo:
— “He comido en un restaurante hoy.” = Yo con verbo comer;

— “Has comido en un restaurante hoy.” = Tú con verbo comer;

— “Habéis comido en un restaurante hoy.” = Ellos con verbo comer.

Vamos a revisar este contenido en la sección {Form}. Y ahora echa un vistazo a los {Ejemplos} que muestra su uso dentro del contexto.

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations

This book is available in:
Español (original) | English | français | Italiano

Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License