Wyrażenia Czasownikowe

Advertising

Introduction

Wyrażenie czasownikowe [la perífrasis verbal] jest konstrukcją gramatyczną składającą się z dwóch lub więcej czasowników, które funkcjonują w zdaniu jako jeden. W tych przypadkach, czasownik posiłkowy (odmieniony) jest połączony z innym, nieosobowym czasownikiem posiłkowym, który nie odmienia się przez liczbę i rodzaj (może to być bezokolicznikimiesłów czynny lub imiesłów bierny).

Istnieją dwa główne rodzaje wyrażeń czasownikowych: bezokolicznikowe [de infinitivo] i imiesłowu czynnego [de gerundio].

Form

Wyrażenia czasownikowe są konstrukcjami tworzonymi przy użyciu czasowników posiłkowych.

Wyrażenia czasownikowe mają zazwyczaj następującą budowę:
Verbo auxiliar + infinitivo/gerundio/participio + …

W wyrażeniach czasownikowych przeważa przemienność w umiejscowieniu zaimka. Oznacza to, że zaimki mogą występować przed lub po wyrażaniach czasownikowych.

Można je łączyć z dwiema bezosobowymi formami czasownika, uzyskując następujące dwa typy wyrażeń: bezokolicznikowe i imiesłowu czynnego.

Bezokolicznikowe:

Są one podzielone na następujące podtypy/podkategorie:

 • wyrażenia aspektowe [perífrasis aspectuales], tj. odnoszące się do aspektu lub związane z aspektem z czasownikami w trybie oznajmującym czasu teraźniejszego, po których następuje bezokolicznik według poniższych reguł:
  • acabar de:
   (Sujeto +) Acabar de + infinitivo + …;
  • comenzar a:
   (Sujeto +) Comenzar a + infinitivo + …;
  • empezar a:
   (Sujeto +) Empezar a + infinitivo + …;
  • ir a:
   (Sujeto +) Ir a + infinitivo + …;
  • volver a:
   (Sujeto +) Volver a + infinitivo + …
 • wyrażenia modalne, tzn. są one używane z czasownikami modalnymi:
  • hay que:
   (Sujeto +) Hay que + infinitivo + …;
  • poder:
   (Sujeto +) Poder + infinitivo + …
  • tener que:
   (Sujeto +) Tener que + infinitivo + …;

Imiesłowu czynnego:

Wyrażenia czasownikowe imiesłowu czynnego są wyrażeniami aspektowymi, które zawierają czasowniki ruchu z niezależnymi zastosowaniami. Czasowniki te są w trybie oznajmującym czasu teraźniejszego, po którym następuje bezokolicznik w następujących formach:

 • andar:
  (Sujeto +) Andar + infinitivo + …;
 • ir:
  (Sujeto +) Ir + infinitivo + …;
 • seguir:
  (Sujeto +) Seguir + infinitivo + …;
 • venir:
  (Sujeto +) Venir + infinitivo + …;
 • estar:
  (Sujeto +) Estar + gerundio + …

Example

Wyrażenia czasownikowe bezokolicznikowe:

 • Wyrażenia aspektowe:
  • Acabas de terminar de comer así que  haz algo útil y limpia la cocina;
  • Cuando el protagonista de la película comenzó a gritar fue increíble;
  • En el equipo de atletismo hemos empezado a correr por pista, es muy aburrido;
  • Es importante que vayamos a cenar pronto o no quedarán mesas libres en el restaurante;
  • Vuelve a llamar a tu abuela, a ver si esta vez te contesta al teléfono.
 • Wyrażenia modalne:
  • Todo lo importante que hay que saber sobre física está en este libro;
  • Yo podría sacar mejores notas si estudiara un poco más;
  • Mi madre me dice que tengo que hacer la cama antes de marcharte de casa.

Wyrażenia czasownikowe imiesłowu czynnego:

 • Wyrażenia aspektowe:
  • Seguimos caminando aunque habría sido mejor parar cuando se puso a llover.

Use

Czasowniki posiłkowe tracą swoje właściwe znaczenie i służą do zakwalifikowania znaczenia innego czasownika, który posiłkują (w wyrażeniach czasownikowych):

 • bezokolicznikowych:
  • acabar de + infinitivo służy o mówienia o tym, że w bardzo niedawnym okresie przeszłości wykonana została jakaś czynność;
  • empezar a + infinitivo wskazuje na początek działania;
  • ir a + infinitivo służy do mówienia o intencjach lub przyszłych planach. Informuje o tym, co ma się zamiar zrobić natychmiast lub: esta tarde, esta noche, mañana, este verano…;
  • volver a + infinitivo wskazuje na powtórzenie czynności.
 • imiesłowu czynnego:
  • estar + gerundio jest używane o mówienia o obecnej czynności, która jest w toku.

Summary

El verbo auxiliar se une con el infinitivo, con el participio o con el gerundio, para expresar aspectos especiales de la significación del segundo. Las perífrasis verbales son unas construcciones que están formadas con el uso de verbos auxiliares.

Los verbos auxiliares pierden  su significación propia y sirven para matizar la significación del otro verbo al que auxilian (en perífrasis verbales).

Por ejemplo:
— „Julio acaba de entrar a casa„. = Acabar de + infinitivo significa que en un período del pasado muy reciente hemos hecho una cosa;
— „Empieza a llover„. = Empezar + infinitivo indica el inicio de una acción;
— „Esta nevando„. = Estar + gerundio sirve para hablar de una acción presente que está en desarrollo.

Revisa el contenido de la sección {Form}. A continuación pasa a la sección {Example} que te enseña el uso dentro de un contexto.

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations

This book is available in:
Español (original) | English | français | Italiano

Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License